Skip Navigation LinksOdda.kommune.no
Nyhetsarkiv
Søk i fritekst i alle artikler   Søk
  Mai 2015
19.05.2015: spacer "Foto-Knud på Smelteverket", opning 21.mai, kl.14.00 ved ord..
07.05.2015: spacer Elevopptak i Odda kulturskule 2015/2016
07.05.2015: spacer Offentlig ettersyn av kommunedelplan Rv. 13 - Oddadalen og d..
07.05.2015: spacer Åtvaring mot inntak av djupvassfisk i Hardangerfjorden
06.05.2015: spacer Kultur- og idrettsmidlar 2015
  April 2015
29.04.2015: spacer Årsresultatet for 2014
28.04.2015: spacer Ny nasjonal ordning for reduksjon av foreldrebetaling i barn..
28.04.2015: spacer Nye betalingssatser for barnehageplass fra 01.05.15
24.04.2015: spacer Velkommen til temakvelder for huseiere
24.04.2015: spacer Kulturskulen
17.04.2015: spacer Byantikvaren i Odda kommune
09.04.2015: spacer Kultur, idrett og fritid
08.04.2015: spacer Teknisk
08.04.2015: spacer Bolig og eiendom
08.04.2015: spacer Odda kommune - realfagskommune
07.04.2015: spacer Innsyn
  Mars 2015
31.03.2015: spacer Odda kommune - Brosjyre
30.03.2015: spacer Én av tre hytter kan være uten fungerende røykvarsler
26.03.2015: spacer Barnehageopptaket for 2015 er nå ferdig
24.03.2015: spacer Plansaker
24.03.2015: spacer Landbruk
20.03.2015: spacer Bilde til Røldal bygdebok
17.03.2015: spacer Kunngjering av mindre endring av reguleringsplan Solfonn - L..
02.03.2015: spacer Litteratursymposiet 2015, pressemelding
  Februar 2015
26.02.2015: spacer Har ein draum om å flytte til Røldal...
19.02.2015: spacer Informasjon om VA-utbyggingen på Løyning
16.02.2015: spacer Odda folkebad opnar att
13.02.2015: spacer Viktig melding - farlige forhold knytt til kraftlinjer og re..
12.02.2015: spacer Advarsel om ferdsel i utmark/fjellet
09.02.2015: spacer Planar/styringsdokument
05.02.2015: spacer Måling av radon i bolig
05.02.2015: spacer Informasjon vedr. bosetting av flyktninger
  Januar 2015
30.01.2015: spacer Hovedverneombud
29.01.2015: spacer Gebyrendring for vann, avløp og renovasjon for 2015
29.01.2015: spacer Ny kommunestruktur
29.01.2015: spacer Frisklivssentralen i Odda kommune
26.01.2015: spacer Drømmestipendet - søk nå!
26.01.2015: spacer Skare bad stengt inntil vidare
26.01.2015: spacer Prosjekt Røldal 2020
24.01.2015: spacer Taket på Grendahuset i Skare har rast saman
23.01.2015: spacer Odda bibliotek har høge besøkstal, også for 2014
20.01.2015: spacer Utlysing - Drift av turistinformasjonen i Odda
19.01.2015: spacer Våropprydding 2015
15.01.2015: spacer Odda bibliotek med rekordmange arrangement i 2014
15.01.2015: spacer 10 på topp på Odda bibliotek i 2014
14.01.2015: spacer Kattesand er restavfall
06.01.2015: spacer Kommuneplanens arealdel 2015-2027 - fastsetting av planprogr..
  Desember 2014
19.12.2014: spacer Budsjettet for 2015 er vedteke
17.12.2014: spacer Norskkurs på B2 nivå i Odda
15.12.2014: spacer Varsel om oppstart av planarbeid
15.12.2014: spacer Trappeheiser i kinoen er midlertidig ute av drift!
05.12.2014: spacer Trafikk over Hjøllo bru!
04.12.2014: spacer Odda folkebad stengt p.g.a. store problemer med ventilasjons..
02.12.2014: spacer Kvartalsrapport 3. kvartal 2014
  November 2014
28.11.2014: spacer Avfallsbeholdere fjernes ved Sjurstræ
26.11.2014: spacer Kald nattmat er trygg nattmat
20.11.2014: spacer Kloring ved Odda vannverk stoppet 17.11.14.
19.11.2014: spacer "Språkutviklinga i Hardanger", foredrag med Gunnstein Akselb..
17.11.2014: spacer Odda i manns minne til sals på Odda bibliotek
14.11.2014: spacer Åpent kloakkløp og smittefare
14.11.2014: spacer Kulturprisen 2014
11.11.2014: spacer Ny telefontid ved Odda Legesenter
10.11.2014: spacer Økonomiplan 2015-2018/ budsjett 2015
07.11.2014: spacer Yrkes- og utdanningsmessa 2014
07.11.2014: spacer Åpent møte
05.11.2014: spacer Melding om naturskade
04.11.2014: spacer Informasjon om urenset avløpsvann til Opo og Indre Havnebass..
01.11.2014: spacer Lekkasje på ledningen til Hjøllo
  Oktober 2014
31.10.2014: spacer Vannet tilbake på Hjøllo
31.10.2014: spacer Hittegods
31.10.2014: spacer Arbeid pågår med drikkevann til Hjøllo
31.10.2014: spacer Oppfordring til forsiktighet
30.10.2014: spacer Leikeplassen i Albert Peterssonsvei blir midlertidig parkeri..
30.10.2014: spacer Åpning av veg Grønsdal - Låtefoss
30.10.2014: spacer Åpen kloakk langs Opovegen
30.10.2014: spacer Drikkevannet tilbake i Opoveien
30.10.2014: spacer Flomskader på Vestlandet
30.10.2014: spacer Odda vannverk – oppstart av kloring 28.10.14 kl 14.00
29.10.2014: spacer VEDR: Evakuering
29.10.2014: spacer Kontakt telefon for Kriseteam helse
29.10.2014: spacer Brua over Opo v/ Shell er åpen for trafikk
29.10.2014: spacer Store ødeleggelse etter flom i Opo elva
28.10.2014: spacer Vegen til boligfelt Hjøllo
28.10.2014: spacer Buerdalen er stengt
28.10.2014: spacer Mye nedbør i Odda
24.10.2014: spacer «Kampen om fortida. Grunnlovsjubileet i 1914».
23.10.2014: spacer Informasjon om ebola
13.10.2014: spacer Hardangerkonferansen 2014
13.10.2014: spacer Arbeid sin verknad på psykisk helse – konferanse og kurs i H..
12.10.2014: spacer Anbud - hovedbankavtale
10.10.2014: spacer Anbud - brøytetjenester
10.10.2014: spacer Holmen avløpsrenseanlegg
02.10.2014: spacer Orientering -nytt avløpsrenseanlegg på Hildal
  September 2014
30.09.2014: spacer Kinoprogram uke 40
24.09.2014: spacer Siste nytt frå folkebadet
22.09.2014: spacer KOSTRA-analyse 2013 Skole
19.09.2014: spacer Animasjonsfilm i barnehagene
02.09.2014: spacer Høring Skolebruksplan Odda kommune 2014-2020
  August 2014
23.08.2014: spacer "Åvera ingenting"
22.08.2014: spacer Vannlekasje
22.08.2014: spacer Den uheldige myten
21.08.2014: spacer Folketallet noenlunde stabilt i 2. kvartal
17.08.2014: spacer Korrigering av kvartalsgebyr fra og med 3. kvartal for abonn..
17.08.2014: spacer Lindenes Miljøstasjon holder stengt
15.08.2014: spacer Albert Petersson Minnemarkering
14.08.2014: spacer Alf Prøysen konsert 22.august
14.08.2014: spacer "Fra ungdommen"-stort dokumentarprosjekt til Odda
14.08.2014: spacer Odda dagsenter
14.08.2014: spacer Vedsalg 2014/15
12.08.2014: spacer Ledige barnehageplasser
11.08.2014: spacer Badevannskvalitet Odda kommune
07.08.2014: spacer Mosdalsbrua er reparert
05.08.2014: spacer Badedammen open!
05.08.2014: spacer Søk regionalt miljøtilskot og tilskot til organisert beitebr..
  Juli 2014
29.07.2014: spacer Trafotransport til Åsen/ Skjeggedal
23.07.2014: spacer Skare vannverk innkobling av supplerende råvannskilde
17.07.2014: spacer Mulighetsstudiet Smelteverkstomta, sluttrapport.
17.07.2014: spacer Røldal Legekontor er stengt fra 14. juli - 18. august 2014
07.07.2014: spacer Mulighetsstudiet viser ulike måter å få til en god by- og næ..
03.07.2014: spacer Trolltunga – Omlegging av sti
  Juni 2014
30.06.2014: spacer Turistvegen opp Tokheimslia til Holmaskjer er nå åpen for al..
30.06.2014: spacer Noen produkter fra treavdelingen
25.06.2014: spacer Odda Folkebad stengt for driftsoverhaling og nedvask
20.06.2014: spacer Endra telefontid ved Odda legesenter i sommar.
20.06.2014: spacer Fjerning av klor Håra vannverk fra og med 18.06.14
13.06.2014: spacer Oddabarnehagene er blitt løvebarnehager
06.06.2014: spacer Produkter fra tekstilavdelingen
06.06.2014: spacer Full Fyr - Opptenningsruller
05.06.2014: spacer Fillematter
04.06.2014: spacer Feil i e-faktura /avtalegiro
03.06.2014: spacer Tangokonsert på Bokko kafe og Eide omsorgsenter, fredag 6.juni
02.06.2014: spacer Gje meg ein G! Stor konsert i Cyanamiden laurdag 7.juni, kl...
  Mai 2014
27.05.2014: spacer Odda folkebad stenger kl.17.00 onsdag 28.mai
22.05.2014: spacer Turistkontoret på torget i Odda er åpent for sesongen
21.05.2014: spacer Mange svømte langt, Filip E Berge og Anne Nesheim svømte len..
21.05.2014: spacer Buerdalen stengt for all biltrafikk i uke 21
21.05.2014: spacer Trenger du reisevaksiner?
13.05.2014: spacer "Stemmer frå Hardanger og Voss" foredragsprogram i bibliotek..
13.05.2014: spacer "Det tilfeldige" Filosofi og performance på Odda bibliotek
09.05.2014: spacer Bolyst – Stimuleringstilskudd til lag og foreninger 2014
08.05.2014: spacer Tilbudskonkurranse Hildal Avløpsrenseanlegg
  April 2014
30.04.2014: spacer Elevopptak i kulturskulen 2014/2015
29.04.2014: spacer Fjerning av klor ved Tyssedal vannverk fra og med 05.05.2014
25.04.2014: spacer Ny rektor på Voksenopplæringen
16.04.2014: spacer Enkle grep kan hindre brann på hytta
14.04.2014: spacer Servicevarsling
01.04.2014: spacer Priser og reglement for vann, avløp og renovasjon 2014
  Mars 2014
26.03.2014: spacer Astrid Lindgren klassikerne er nesten utsolgt, men boksalget..
26.03.2014: spacer Flott småbarnstilbod på Odda bibliotek
26.03.2014: spacer Timebestilling og reseptbestilling på SMS og Internett er ut..
25.03.2014: spacer Har du store gjenstander som skal kastes?
25.03.2014: spacer Ytelser fra NAV
21.03.2014: spacer Mange flotte tiltak for idrett, friluftsliv og folkehelse gj..
21.03.2014: spacer Kraft, smak og lyd av Hardanger!
20.03.2014: spacer Selger Odda bibliotek ut alt av Astrid Lindgren?
18.03.2014: spacer Kunngjøring vedrørende Skjeggedal avløpsrenseanlegg
18.03.2014: spacer Svøm langt!
14.03.2014: spacer Feil i e-faktura
13.03.2014: spacer No kan du låna og levera bøker på butikken i Skarsmo!
11.03.2014: spacer Barnehagedagen 2014: Jeg har noe å si!
10.03.2014: spacer Obs! Odda folkebad stengt for publikum onsdag 12.mars grunna..
07.03.2014: spacer Feil i e-faktura/ avtalegiro
05.03.2014: spacer Mangfold i ord og toner
04.03.2014: spacer Farlige forhold i reguleringsanlegget
  Februar 2014
27.02.2014: spacer Eiendomsskatteliste 2014
25.02.2014: spacer Gi tingene dine et lengre liv
17.02.2014: spacer Ta vare på ressursene i papir-avfallet
12.02.2014: spacer Åpning av Valentinsdag-utstilling!
12.02.2014: spacer Endringer i åpningstiden ved Legesentrene i Odda pga dataopp..
12.02.2014: spacer Varsel om offentleg ettersyn av framlegg til reguleringsplan..
10.02.2014: spacer Havnevederlag for Odda havnedistrikt - 2015
05.02.2014: spacer Storulykkeforskriften for naboer av Boliden
04.02.2014: spacer "Villkatter" og andre problemstillinger rundt katter
03.02.2014: spacer Planstrategi for Odda kommune 2013 - 2016 - høyring
03.02.2014: spacer Kommuneplan - ny samfunnsdel
  Januar 2014
31.01.2014: spacer Leier du ut bolig?
28.01.2014: spacer Kinoen er stengt tirsdag 28. og onsdag 29. januar!
27.01.2014: spacer Vannforsyning
27.01.2014: spacer Retningslinjer for fast bålplass og fast grillsted
24.01.2014: spacer Ombruk er et miljø- og samfunnsnyttig tiltak
21.01.2014: spacer Gebyrendring for vann, avløp og renovasjon 2014
21.01.2014: spacer Kommunale avgifter og gebyrer
21.01.2014: spacer No kan du låne e-bøker!
17.01.2014: spacer Næringsfondet i Odda
16.01.2014: spacer Jenta aller øvst på klippa!
16.01.2014: spacer Støttekontakt/fritidskontakt
13.01.2014: spacer Pilgrimsvandring og Pilgrimsstemnet 2014
09.01.2014: spacer Kulturfondet: Utlysing av midlar 2014
07.01.2014: spacer Oppheving av forskrift om nedsett kosesjonsgrense i Røldal.
07.01.2014: spacer Bli med på årets store svømme kampanje! Svøm til Kroatia!
02.01.2014: spacer Almerket Nord - varsel om oppstart
02.01.2014: spacer Naustmyrane - Reguleringsplan
02.01.2014: spacer Namnesak 2013 nr 7 og 8 i Odda kommune - Samlevedtak, omgjer..
  Desember 2013
30.12.2013: spacer Klage
30.12.2013: spacer Prioritering ved tildeling av barnehageplass
30.12.2013: spacer Søknadsfrist
30.12.2013: spacer Lovfesta rett til barnehageplass
30.12.2013: spacer Barnehageplass
23.12.2013: spacer Nye betalingssatser for barnehageplass fra 01.01.14
20.12.2013: spacer Budsjettet for 2014 er vedtatt
19.12.2013: spacer Møteplan Odda kommune våren 2014
18.12.2013: spacer Informasjon om VAR-gebyrer
17.12.2013: spacer Den nye Oddafilmen
06.12.2013: spacer Reguleringsplan Naustmyrane til offentleg ettersyn
05.12.2013: spacer Økonomiplan 2014-2017/ budsjett 2014
05.12.2013: spacer Utlegging av økonomiplan 2014-2017 og budsjett 2014 til offe..
05.12.2013: spacer Odda kommune sitt MIC-prosjekt
  November 2013
22.11.2013: spacer Folketallet litt ned i siste kvartal
21.11.2013: spacer Er det fullt i klesskapet ditt?
04.11.2013: spacer Melding
01.11.2013: spacer Trykkøkning Langedalen
01.11.2013: spacer Rektor på Odda barneskole
  Oktober 2013
30.10.2013: spacer Brøyting og vintervedlikehold av kommunale veier
16.10.2013: spacer Markering av verdensdagen for psykisk helse i Indre Hardanger
15.10.2013: spacer Røldal pleie og omsorg
  September 2013
20.09.2013: spacer Hardanger barnevern
19.09.2013: spacer Næring
18.09.2013: spacer Næringsfondet i Odda
17.09.2013: spacer Nytt telefonnummer ved Bygdarbøen legesenter
17.09.2013: spacer Hurra!
06.09.2013: spacer Røldal legekontor har fått nye telefonnummer
05.09.2013: spacer Legetjenester i Odda kommune
05.09.2013: spacer Røldal Legekontor
04.09.2013: spacer Odda bibliotek
03.09.2013: spacer Være sammen
03.09.2013: spacer Barnehagar
  August 2013
21.08.2013: spacer Slamtømming i 2013 er i gang
13.08.2013: spacer Brattlendttilskot for fruktareal i RMP-ordninga
09.08.2013: spacer "Boss" er ikke alltid boss
09.08.2013: spacer Regionalt næringsfond søknad 2013
08.08.2013: spacer Restavfall
08.08.2013: spacer Plastemballasje
07.08.2013: spacer Tekstiler
07.08.2013: spacer Glass- og metallemballasje
07.08.2013: spacer Papirgjenvinning -et viktig miljøtiltak!
  Juli 2013
29.07.2013: spacer Bussrute til Skjeggedal og Buer
19.07.2013: spacer Vakttelefon: Tekniske problemer på telefonmenyen vår
12.07.2013: spacer Melding om reguleringsplanvedtak
12.07.2013: spacer Melding om reguleringsplanvedtak
01.07.2013: spacer Bolystmidler til Odda kommune
  Juni 2013
25.06.2013: spacer 5 fra 7000 !
25.06.2013: spacer Avvikling av Åpen barnehage
21.06.2013: spacer Når følelsene svinger i svangerskap og barseltid
18.06.2013: spacer Nye åpningstider på telefonsentralen
10.06.2013: spacer Båltips for Sankt Hans-feiringen
07.06.2013: spacer Uteområde ved Skare barneskole er ferdig sikret!
03.06.2013: spacer Kreftkoordinator
  Mai 2013
15.05.2013: spacer Vi treng deg som fast verje!
07.05.2013: spacer Bergenstreff – Flytt til Hardanger
06.05.2013: spacer Oppstartsmøte mulighetsstudie 23. april
  April 2013
30.04.2013: spacer Bål/bråtebrenning
18.04.2013: spacer Sikringsarbeid, restaurering og asfaltering på Smelteverksto..
18.04.2013: spacer Befaring med styringsgruppe for mulighetsstudiet
11.04.2013: spacer Unngå gjødsling på frosen mark
07.04.2013: spacer Nå er vi klar til å ta imot elektronisk faktura
05.04.2013: spacer Tilskotsordninga Særskilde miljøtiltak i landbruket (SMIL)
04.04.2013: spacer Motorferdsel i utmark
  Mars 2013
22.03.2013: spacer Odda interkommunale legevakt
20.03.2013: spacer Melding om reguleringsplanvedtak - Veg til Mågelitopp
19.03.2013: spacer Odda 2013 T-skjorter
14.03.2013: spacer Gratulerar Liv Eirill Evensen
14.03.2013: spacer Farlig avfall på ville veier!
05.03.2013: spacer Hjortemøte – resultata frå merkjeprosjektet, kva betyr det f..
01.03.2013: spacer Preinvitasjon til Hardanger SlowFjord si inspirasjonssamli..
01.03.2013: spacer Undersøkelser i gang – Riksantikvarens mulighetsstudie
  Februar 2013
28.02.2013: spacer Melding om oppstart av reguleringsplanarbeid
27.02.2013: spacer Folketallet øker
25.02.2013: spacer Idrettsstipendier og idrettspriser
21.02.2013: spacer Kurs i miljøplan trinn 1 og 2
20.02.2013: spacer Ny turistsjef i Odda
12.02.2013: spacer Kommunale retningslinjer for motorferdsel i utmark
12.02.2013: spacer Elektronisk Innbyggarinitiativ
12.02.2013: spacer Siste frist for måling av radon i utleieboliger - radonkrav ..
08.02.2013: spacer Oppfølgingsgruppe for pilegrimssentersaken i Røldal
08.02.2013: spacer Endringer i Websak
07.02.2013: spacer Søknad om støtte til Viltføremål 2013
04.02.2013: spacer Fastsatt planprogram for industriområde Tyssedal - TiZir
  Januar 2013
29.01.2013: spacer Stedsanalyse Odda smelteverk 2008
28.01.2013: spacer Gjenbruk -godt for miljøet og lommeboka!
25.01.2013: spacer Arealdelen av kommuneplanen
25.01.2013: spacer Midler til Lindehuset
25.01.2013: spacer Spennende forskning på industribygg og transformasjonsproses..
25.01.2013: spacer Kommunedelplan for kulturminner 2013-2020
22.01.2013: spacer Stenging av Fv 550 på Digranes!
19.01.2013: spacer Isen er ikkje trygg!
04.01.2013: spacer Helse
04.01.2013: spacer Kreftkoordinator
  Desember 2012
27.12.2012: spacer Hva skjer med matavfallet i Odda kommune?
18.12.2012: spacer Trolltunga kåret til et av de mest imponerende steder i verd..
13.12.2012: spacer Riksantikvaren besøkte Odda
  November 2012
30.11.2012: spacer Kvartalsrapport 3. kvartal 2012
27.11.2012: spacer Ordknappen til Liv Eirill Evensen
21.11.2012: spacer Skal du rydde loftet, eller kanskje pusse opp?
21.11.2012: spacer Avfallstyper som kan leveres til Lindenes Miljøstasjon
21.11.2012: spacer Tillitsvalgte
12.11.2012: spacer Ved fra Odda Dagsenter
  Oktober 2012
29.10.2012: spacer Transportordning for funksjonshemma – TT-kort
24.10.2012: spacer Infrastruktur-prosjektet på smelteverkstomta nærmer seg ferd..
23.10.2012: spacer Fasaderehabilitering Lindehuset
17.10.2012: spacer Bygg/eigedom
04.10.2012: spacer Kommunedelplan for kulturminner – høring
03.10.2012: spacer Organisering av KKL
03.10.2012: spacer Oppstart av planarbeid for industriområde Tyssedal
03.10.2012: spacer Miljøverndepartementet opprettheld fredinga av delar av Odda..
02.10.2012: spacer Avfallshåndtering
  September 2012
28.09.2012: spacer Gjerde langs Eitrheimselva
24.09.2012: spacer Vegstenging
  August 2012
27.08.2012: spacer Elektronisk resept
17.08.2012: spacer Ny forskrift om bruk av vannscooter o.l.
01.08.2012: spacer Rusprosjekt
01.08.2012: spacer Alle med i Odda
  Juli 2012
13.07.2012: spacer Anbud på brøytetjenester i Røldal sentrum og Bratteteig
05.07.2012: spacer Vedtak i klagesak - grensesnitt kalkovner og skalltaket
05.07.2012: spacer Draumen om Folgefonna
04.07.2012: spacer Reguleringsplan til offentleg ettersyn
04.07.2012: spacer Melding om reguleringsplanvedtak
  Juni 2012
27.06.2012: spacer Her blir det mye artig!
26.06.2012: spacer Fastsatt planprogram for reguleringsplan Rv13 Odda sentrum -..
25.06.2012: spacer Norges første Vitenpark åpnet i Odda
25.06.2012: spacer Positivitetsskiltet er tilbake
22.06.2012: spacer Kompostering
14.06.2012: spacer Kontrollutvalet i Odda kommune:
  Mai 2012
21.05.2012: spacer Vitenparken
20.05.2012: spacer Folketallet øker
20.05.2012: spacer Kvartalsrapport 1. kvartal 2012
02.05.2012: spacer Smelteverket
  April 2012
27.04.2012: spacer Utviklingsstipend Kultur 2012
26.04.2012: spacer Visste du at EE-avfall er gratis å levere?
25.04.2012: spacer Natur og Miljø
25.04.2012: spacer Smelteverket
24.04.2012: spacer Flytt til Hardanger
23.04.2012: spacer Melding om reguleringsplanvedtak
17.04.2012: spacer Verdas bokdag 23.april
12.04.2012: spacer Miljøstasjonen på Lindenes
  Mars 2012
29.03.2012: spacer Retningslinjer for Odda kommune sin ærespris
12.03.2012: spacer Reguleringsplan til offentleg ettersyn - Adkomst Røldalsvege..
06.03.2012: spacer Støttegruppen for berørte etter 22. juli.
06.03.2012: spacer Oppstart av reguleringsplanarbeid for Rv13 Odda-Tyssedal
  Februar 2012
24.02.2012: spacer Folketallet pr. 1.1.2012
24.02.2012: spacer Farleg stoff
24.02.2012: spacer Odda havn
23.02.2012: spacer Rusomsorg / Booppfølging
23.02.2012: spacer Generell info om Ploms
22.02.2012: spacer Søknad om plass i kulturskulen
21.02.2012: spacer Oppfølgingstjenesten - RUS
20.02.2012: spacer Organisering av stab
17.02.2012: spacer Hva er universell utforming og tilgjengelighet?
17.02.2012: spacer Økonomienheten
17.02.2012: spacer IKT-enheten
17.02.2012: spacer Personalenheten
17.02.2012: spacer Arkiv
16.02.2012: spacer Helsestasjon
16.02.2012: spacer LAR
09.02.2012: spacer Innvandring og inkludering
  Januar 2012
27.01.2012: spacer Arbeid
27.01.2012: spacer Ergo og fysioterapitjenesten
27.01.2012: spacer Stab - og støttefunksjoner
26.01.2012: spacer Informasjon frå Statens naturoppsyn
25.01.2012: spacer Ettersøk etter skada vilt
23.01.2012: spacer Folkehelse
23.01.2012: spacer Trafikk, reiser og samferdsel
23.01.2012: spacer Slamtømming
22.01.2012: spacer Reiseliv i Odda
22.01.2012: spacer Krisesenter Vest IKS
22.01.2012: spacer Skole og utdanning
20.01.2012: spacer Odda kommune - reguleringsplanar til offentleg ettersyn
19.01.2012: spacer Skatter og avgifter
19.01.2012: spacer Eide omsorgssenter
19.01.2012: spacer Psykisk Helsearbeid
19.01.2012: spacer Rådmann
19.01.2012: spacer Oppvekst
18.01.2012: spacer Barn og foreldre
16.01.2012: spacer Barn og familie
16.01.2012: spacer Skattekort
16.01.2012: spacer Ordføraren
16.01.2012: spacer Nasjonalparkkommunen Odda
16.01.2012: spacer Odda brann og redning
16.01.2012: spacer Næringsarbeid i Odda kommune
16.01.2012: spacer Omsorg, trygd og sosiale tjenester
16.01.2012: spacer Omsorgstjenester
16.01.2012: spacer Botilbud
16.01.2012: spacer Avlastning og støtte
16.01.2012: spacer Byggesak
16.01.2012: spacer Informasjon om Hardanger barnevern
11.01.2012: spacer Hjemmetjenester
09.01.2012: spacer Hukommelsesteam
09.01.2012: spacer Bokkotunet kafé og kjøkken
05.01.2012: spacer Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)
04.01.2012: spacer Fakta om kommunen
  Desember 2011
21.12.2011: spacer NAV Odda informasjon
21.12.2011: spacer Eidesbrotet bofelleskap
15.12.2011: spacer Contact us
14.12.2011: spacer
14.12.2011: spacer Feltsykepleie
14.12.2011: spacer Støttekontakt
13.12.2011: spacer Personlig assistent
05.12.2011: spacer Redusert foreldrebetaling i barnehage
05.12.2011: spacer Betalingssatser barnehage
02.12.2011: spacer Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 (t.o.m. oktober)
02.12.2011: spacer Bokko sjukeheim
  November 2011
29.11.2011: spacer Fastsetjing av planprogram for Rv.13 Oddadalen
25.11.2011: spacer Hytterenovasjon
23.11.2011: spacer Husholdningsrenovasjon
23.11.2011: spacer Næringsrenovasjon
22.11.2011: spacer Odda Legesenter
22.11.2011: spacer Meieriet kulturhus
22.11.2011: spacer Odda sjukeheim
18.11.2011: spacer Åpningstider
15.11.2011: spacer Velkommen til søknadssenteret
14.11.2011: spacer Avlastningsbolig
12.11.2011: spacer Selvbetjening
10.11.2011: spacer Reguleringsplaner
10.11.2011: spacer Kunngjøringer
09.11.2011: spacer Odda kino
08.11.2011: spacer kunngjøringer2
08.11.2011: spacer Bostøtte
04.11.2011: spacer Praktisk informasjon
04.11.2011: spacer Viktige telefonnummer
04.11.2011: spacer Helsestasjon for ungdom
04.11.2011: spacer Reisevaksinasjon - vaksinepriser pr. 01.11.2011
01.11.2011: spacer Tiltak rusmiddelavhengige
01.11.2011: spacer Omsorgslønn
01.11.2011: spacer Administrasjon
01.11.2011: spacer Reinhald
01.11.2011: spacer Bygg
  Oktober 2011
28.10.2011: spacer Hjelpemidler
28.10.2011: spacer Trygghetsalarm
25.10.2011: spacer Kommunedelplan for kulturminner
19.10.2011: spacer Skjemaoversikt
19.10.2011: spacer Dette skjemaet krever innlogging
19.10.2011: spacer Aktivering av konto
19.10.2011: spacer Nullstilling av passord
19.10.2011: spacer Du har nå opprettet deg som bruker
19.10.2011: spacer Personopplysninger
19.10.2011: spacer Endre e-postadresse
19.10.2011: spacer Glemt passord?
19.10.2011: spacer Endre passord
18.10.2011: spacer Bygdarbøen legesenter
18.10.2011: spacer Skatt og likning
14.10.2011: spacer Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning
04.10.2011: spacer Eiendomsskatt
04.10.2011: spacer Introduksjonsordning
  September 2011
19.09.2011: spacer Litteratursymposiet i Odda
15.09.2011: spacer Slutt på lokal beredskapsvakt hos Mattilsynet
15.09.2011: spacer Planlegging etter plan- og bygningsloven
14.09.2011: spacer Avløpshåndtering
14.09.2011: spacer Samfunnsplanlegging
13.09.2011: spacer Odda Pedagogisk-Psykologisk Tenestekontor (Odda PPT-kontor)
  Mai 2011
12.05.2011: spacer Logg på Min side med e-post!
10.05.2011: spacer Skatteinformasjon
10.05.2011: spacer Kommunens bankkonti
  April 2011
04.04.2011: spacer En viktig dag for Odda!
  Februar 2011
02.02.2011: spacer Bestilling av time og resept via SMS og internett ved Odda L..
  Januar 2011
26.01.2011: spacer Riksantikvaren freder ikke kalkovner/kokstørke
22.01.2011: spacer Røldal skule har fått eiga heimeside
22.01.2011: spacer Odda barneskole har fått ny nettside
22.01.2011: spacer Odda ungdomsskole har fått ny nettside
22.01.2011: spacer Tyssedal barneskole har fått egen nettside
22.01.2011: spacer Skare barneskule har fått heimeside
20.01.2011: spacer Hardanger barnevern - området
20.01.2011: spacer Er du på Twitter?
06.01.2011: spacer Odda barneskole
  November 2010
25.11.2010: spacer Årsmelding 2009
25.11.2010: spacer Økonomiplan 2009-2012/ Budsjett 2009
23.11.2010: spacer Odda ungdomsskole
  Oktober 2010
28.10.2010: spacer Elevene arrangerte kunstkafe for årets innsamlingsaksjon
07.10.2010: spacer Ny hovedbankavtale
  September 2010
02.09.2010: spacer Skoleruta 2010-2011 er no vedtatt
  August 2010
17.08.2010: spacer Tyssedal barneskole
17.08.2010: spacer Skjemaer, planer og regler
  Juli 2010
26.07.2010: spacer Utleige av redningsvestar
  Juni 2010
15.06.2010: spacer Hvem gjør hva ved ergo-og fysioterapitjenesten
15.06.2010: spacer Fysioterapi
15.06.2010: spacer Trykkbølge behandling
15.06.2010: spacer Tilbud om psykiatrisk og psykomotrisk fysioterapi
15.06.2010: spacer Rehabiliteringsavdelinga Bokko
15.06.2010: spacer Klagemuligheter; Ergo og fysioterapitjenesten
  Mars 2010
29.03.2010: spacer Plan for pleie og omsorgstjenester 2009-2017
  Desember 2009
09.12.2009: spacer Økonomiplan 2010-2013/ Budsjett 2010
  Oktober 2009
28.10.2009: spacer Oppgåver på Tenestetorget
20.10.2009: spacer Melding om reguleringsplanvedtak
06.10.2009: spacer Kvalitetskommunen Odda
  September 2009
02.09.2009: spacer Kvalitetskommuneprogrammet - seminar om hvordan øke nærværet
02.09.2009: spacer Kvalitetskommune
01.09.2009: spacer Kvalitetskommuneprogrammet - årsrapport med ros til Odda
  August 2009
27.08.2009: spacer Trolltunga
07.08.2009: spacer
03.08.2009: spacer Etiske retningslinjer
  Juni 2009
25.06.2009: spacer Melding om reguleringsplanvedtak
  Mai 2009
09.05.2009: spacer Årsmelding 2008
  Januar 2009
07.01.2009: spacer Melding om reguleringsplanvedtak
06.01.2009: spacer Best i klassen
  Desember 2008
01.12.2008: spacer Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 (t.o.m oktober måned)
  November 2008
26.11.2008: spacer Treff på Frivillighetssentralen.
14.11.2008: spacer Melding om planvedtak
13.11.2008: spacer Melding om reguleringsplanvedtak
12.11.2008: spacer Kvalitetskommuneprogrammet : Presentasjon av "Lese for livet"
11.11.2008: spacer Skolehelsetjeneste
11.11.2008: spacer Lusekampanje
  September 2008
19.09.2008: spacer Planar, skjema og reglar
  August 2008
14.08.2008: spacer Sammen skaper vi trygghet
06.08.2008: spacer Tilbud for sped- og småbarn 0 -6 år
  Juli 2008
10.07.2008: spacer Hvem er vi ?
01.07.2008: spacer SFO
  Mai 2008
29.05.2008: spacer Lover og forskrifter
28.05.2008: spacer Samferdsel/park
20.05.2008: spacer Nytt telefonnummer og nye e-postadresser for sosialtjenesten
19.05.2008: spacer Grunnskole for voksne
16.05.2008: spacer Prosjekt
07.05.2008: spacer Finn din utdanning!
07.05.2008: spacer Søknad om gravetillatelse i offentlig veg og gategrunn
02.05.2008: spacer Fargeplan for Odda
  Februar 2008
19.02.2008: spacer Vil du bli bedriftsøkonom?
05.02.2008: spacer Skjenke-, sals- og serveringstider
  Januar 2008
28.01.2008: spacer Moen Dagsenter
16.01.2008: spacer Hardanger Hotel
11.01.2008: spacer The Troll´s tongue and Hardanger's Pulpit rock
09.01.2008: spacer Sopptur
09.01.2008: spacer Løyning på Seljestad
09.01.2008: spacer Korlevoll på Seljestad
09.01.2008: spacer Den gamle DNT vegen fra Tyssedal til Skjeggedal
09.01.2008: spacer Turistvegen til Folgefonna
09.01.2008: spacer Strand - Jordalsstølen
09.01.2008: spacer Tjørnadalen
09.01.2008: spacer Støladalen
09.01.2008: spacer Strand - Sandvin
09.01.2008: spacer Mosdalen i Skjeggedal
09.01.2008: spacer Odda Fjelltur
09.01.2008: spacer Odda og Ullensvang Turlag
08.01.2008: spacer Odda Ungdomsklubb
  November 2007
22.11.2007: spacer Rettleiande satsar og godtgjersla
15.11.2007: spacer Oddateppet i kommunestyresalen
12.11.2007: spacer Nettsida i beredskapsmodus
  Oktober 2007
22.10.2007: spacer Langrenn
22.10.2007: spacer Røldal skisenter
05.10.2007: spacer Kor aktiv må ein vera for å oppnå helsegevinst?
01.10.2007: spacer Trafikk og samferdsel
  September 2007
27.09.2007: spacer Odda Folkebad
  August 2007
29.08.2007: spacer Kommunevåpenet
21.08.2007: spacer Restaurant Bergslien, Tyssedal Hotel
21.08.2007: spacer Tjødnadalen Gard
21.08.2007: spacer Restaurant Flytande Bjørn, Vasstun Gjesthus
21.08.2007: spacer China House Odda
21.08.2007: spacer Iris restaurant
21.08.2007: spacer Peppes Pizza
21.08.2007: spacer Andersens Konditori
21.08.2007: spacer Cafe Coop Mega
21.08.2007: spacer Røldalstunet
21.08.2007: spacer Galleri Rallaren
21.08.2007: spacer Røldal Bygdemuseum
21.08.2007: spacer Norsk Vasskraft og Industristadmuseum
21.08.2007: spacer Seljestadjuvet
21.08.2007: spacer Dyrskard
21.08.2007: spacer Preikestolen i Hardanger
21.08.2007: spacer Turistvegen til Folgefonna (Keiserstien)
21.08.2007: spacer Hardangervidda
21.08.2007: spacer Oddadalen - Fossanes Dal
07.08.2007: spacer Røldal skule
  Juli 2007
27.07.2007: spacer Tyssedal Friluftsbad
27.07.2007: spacer Bikubegang i Odda
27.07.2007: spacer Norsk vasskraft og industristadsmuseum
27.07.2007: spacer Hardanger Breføring
  Juni 2007
08.06.2007: spacer Hardangervidda
07.06.2007: spacer Austdalen - Røldal
07.06.2007: spacer Storavatnet i Røldal
07.06.2007: spacer Røldal - Grøndalen - Røldal
07.06.2007: spacer Rossnos
07.06.2007: spacer Espelandsmarka
07.06.2007: spacer Hildal - Brekke
07.06.2007: spacer Buerbreen
04.06.2007: spacer Rettar
04.06.2007: spacer Omsorgsovertaking
  Mai 2007
11.05.2007: spacer Undersøkelsessak
11.05.2007: spacer Beredskapsheimar
11.05.2007: spacer Hjelpetiltak i heimen
11.05.2007: spacer Retningsliner for besøksheimar/utvida besøksheimar
11.05.2007: spacer Retningsliner for tilsynsførarar
11.05.2007: spacer Retningsliner for støttekontaktar
10.05.2007: spacer Skysstasjonen hytter
10.05.2007: spacer Odda hytte og gjestegård
09.05.2007: spacer Røldal Hytteutleige
09.05.2007: spacer Håradalen Hytteutleige
09.05.2007: spacer Seljestad Camping
09.05.2007: spacer Rom i oppussa låve i Røldal.
09.05.2007: spacer Odda Camping
09.05.2007: spacer Jordalstunet Gardsovernatting
09.05.2007: spacer Terjebudalen
09.05.2007: spacer Hildal Camping
08.05.2007: spacer Hagaminne Camping
08.05.2007: spacer Seim Camping
08.05.2007: spacer Røldal Hyttegrend og Camping
08.05.2007: spacer Rabbe Fjellgard
03.05.2007: spacer Apothekergaarden Gjestehus
03.05.2007: spacer Hardanger hotell
03.05.2007: spacer Odda Hytte og Gjestegård
03.05.2007: spacer Byrkjenes Overnatting
03.05.2007: spacer Haukeliseter Fjellstue
03.05.2007: spacer Bråstøl Turisthytte
03.05.2007: spacer Røldal Gjestehus
  Mars 2007
30.03.2007: spacer Mange nye studietilbud i Hardanger
29.03.2007: spacer Midlertidige og foreløpige vedtak i akuttsituasjonar
15.03.2007: spacer Handlingsplan likestilling
15.03.2007: spacer Permisjonsreglement for Odda kommune
  Januar 2007
15.01.2007: spacer Skare barneskule
  November 2006
24.11.2006: spacer Informasjon om norsk for fremmedspråklige
24.11.2006: spacer Utlånsreglement
24.11.2006: spacer Bøker for ferske nynorsk-lesarar
24.11.2006: spacer Medl. i AMU, Adm.utvalg, AKAN
24.11.2006: spacer Odda kommunes rusmiddelpolitikk - AKAN brosjyre
24.11.2006: spacer Hovedprinsipper for anskaffelser til Odda kommune
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no