Teknisk drift
Besøksadr. Lindenes Opheimsgata 31
5750 ODDA
E-post : epost@odda.kommune.no
Telefon
: 53 65 40 00

Virksomhetsleder Gunnvor Dagestad