Skip Navigation LinksOdda.kommune.no > Høringer
Høringer

Kunngjering av reguleringsplan - Langedalen

ikon-leser plan.png - Klikk for stort bilde

Detaljreguleringsplan for Langedalen felt Q1, R, S, T og U vart vedteken i Odda kommunestyre den 18.09.19, med plankart datert 13.06.19 og føresegner datert 23.08.19. Planen legg til rette for 90 fritidsbustadar.

Publisert av Kristian Bondhus-Jensen. Sist endret 03.10.2019
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no