Skip Navigation LinksOdda.kommune.no > Høringer
Høringer

Vedteken reguleringsplan - Boliden

ikon-leser plan.png - Klikk for stort bilde

Detaljreguleringsplan for Boliden Odda AS vart vedteke i Odda kommunestyre den 19.06.10, med plankart datert 04.06.19 og føresegner datert 04.06.19. 

Publisert av Kristian Bondhus-Jensen. Sist endret 09.09.2019
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no