Skip Navigation LinksOdda.kommune.no > Høringer
Høringer

Vedteken reguleringsplan - Eitrheimsvågen

ikon-leser plan.png - Klikk for stort bilde

Odda kommunestyre vedtok 18.09.19 reguleringsplan for Eitrheimsvågen. Planen legg til rette for nytt næringsareal, nytt nærmiljøanlegg og eksisterande barnehage. 

Odda kommunestyre vedtok 18.09.19 reguleringsplan for Eitrheimsvågen. Planen legg til rette for nytt næringsareal, nytt nærmiljøanlegg og eksisterande barnehage.

 

Informasjon om planen kan du finne her:

https://webhotel3.gisline.no/Webplan_1228/gl_planarkiv.aspx?planid=2016006

 

Partar i reguleringsplanprosessen har tre vekers klagefrist.

Publisert av Kristian Bondhus-Jensen. Sist endret 24.10.2019
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no