spacer
  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips en venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter
   
Publisert 20.09.2013
Tenestetorget

Hardanger barnevern er eit samarbeid mellom kommunane Ullensvang, Eidfjord, Ulvik, Jondal, Granvin og Odda.

Dei fleste barn i Norge har det godt og får tilstrekkeleg omsorg.
Dette er barn som har vanlege problem som kan løysast på vanleg måte av foreldra eller i samarbeid med helsestasjon, barnehage og skule.

Enkelte barn er i ein situasjon der dei ikkje får tilstrekkeleg omsorg i heimen. Hvis du kjenner barn som du uroar deg for og barn som kan vere utsett for omsorgsvikt, er det viktig å melde frå til det lokale barnevernet, slik at vi får moglegheit til å hjelpe desse barna.

   
Hardanger barnevern
Besøksadr. Torget 2-4 2. etg Opheimsgata 31
5750 ODDA
Telefon
: 53 65 45 70

Barnevernkommunane Ullensvang heradEidfjord kommuneJondal kommuneOdda kommuneUlvik herad