Informasjon om Hardanger barnevern


Hardanger barnevern er et samarbeid mellom kommunene Ullensvang, Eidfjord, Ulvik, Jondal og Odda.

De fleste barn i Norge har det godt og får tilstrekkeleg omsorg.
Dette er barn som har vanlige problem som kan løses på vanlig måte av foreldre eller i samarbeid med helsestasjon, barnehage og skole.

Enkelte barn er i en situasjon der de ikke får tilstrekkelig omsorg i hjemmet. Hvis du kjenner barn som du uroer deg for og barn som kan vere utsatt for omsorgsvikt, er det viktig å melde fra til det lokale barnevernet, slik at vi får mulighet til å hjelpe disse barna.


Sist endret 16.01.2012
Tilbake
Odda kommune Besøksadr. Rådhuset Opheimsgata 31
5750 Odda
E-post : post@odda.kommune.no
Telefon
: 53 65 40 00

Faks
: 5365 4051
Org.nr.
: 964 967 814
Kontonr.
: 3201.50.24584
Kommunenr.
: 1228
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no