Byggesak

Nye regler om søknadsplikt trer i kraft 1.juli!
Informasjon om de nye reglene fra Direktoratet for byggkvalitet finner du her:
http://dibk.no/no/Om_oss/Arkiv/Nyhetsarkiv/forenklinger-i-byggesaksforskriften-fra-1.-juli/

 

 

I Odda kommune er det Teknisk forvaltning som behandler søknader etter plan- og bygningsloven. Vi gir også svar på spørsmål om lovverket og veiledning ved utfylling av søknader. Du har krav på forhåndskonferanse med en saksbehandler eller du kan be om et uformelt møte. 

Skal du bygge eller utbedre bolig, bygge garasje, terrasse, fritidshus eller lignende? Her får du informasjon om ulike tiltak og beskrivelser av hvordan du skal gå fram.


Vi anbefaler at du bruker BYGGSØK-bygning, en gratis tjeneste fra Direktoratet for byggkvalitet. Her blir du hjulpet gjennom prosessen med å utforme søknaden.

Dersom du ønsker å fylle ut skjema for hand, gå til siden med utskriftsvennlige blanketter

Betalingsregulativ (PDF, 100 kB) finn du her. 

Situasjonskart kan du skrive ut fra kommunens kartløsning.

Byggeregler på et sted er et nettsted der du kan finne veiledninger fra Direktoratet for byggkvalitet og rundskriv fra Kommunal- og regionaldepartementet.

Sist endret 18.06.2015
Tilbake
kontaktperson
Telefon :
53 65 46 78
E-post :
karoline.forsund@odda.kommune.no
Tittel :
Byggesakshandsamar
Bunnhjørne
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no