Barn og foreldre

For spørsmål om økonomiske rettar som til dømes barnebidrag, barnetrygd, fødselspermisjon, omsorgspengar, stønad til einslege forsørgjar - ta kontakt med NAV.


maren_omsorg.jpg


 
Sist endret 15.02.2012
Tilbake
Odda kommune Besøksadr. Rådhuset Opheimsgata 31
5750 Odda
E-post : post@odda.kommune.no
Telefon
: 53 65 40 00

Faks
: 5365 4051
Org.nr.
: 964 967 814
Kontonr.
: 3201.50.24584
Kommunenr.
: 1228
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no