Skip Navigation Links(Hjem) > Tjenester

Bibliotek

Beskrivelse

Folkebiblioteka skal fremje opplysning, utdanning og anna kulturell verksemd gjennom informasjonsformidling og ved å tilby gratis utlån av bøker, tidsskrift, notar, lydbøker, filmar og musikk. Biblioteket skal i tilbodet sitt til born og vaksne leggje vekt på kvalitet, mangfald og aktualitet.

Oppdatert

21.10.2007 10:44

Kriterier

Du må ha eit lånekort for å låne materiale med heim.

Målgruppe

Både vaksne og barn.

Pris

Det kostar ingenting å låne.

Opningstider biblioteka

Referanser

Sist endret 07.11.2013
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no