Eigedomsskatt - betalingsutsetjing av skuldig eigedomsskatt

Beskrivelse

Du kan du søkje om å få betalingsutsetjing av skuldig eigedomsskatt. Det skal vere særskilte grunnar for det.
 

Det er dei politiske organa i kommunen som avgjer om det skal bli lagt eigedomsskatt på eigendommar i kommunen.

Oppdatert

13.12.2010 12:29

Målgruppe

Eigarar og brukarar av eigedommar som er pålagt eigedomsskatt

Behandling

Det er skatteoppkrevjaren som avgjer betalingsutsetjing.

Referanser

Sist endret 07.11.2013
Odda kommune
Besøksadr. rådhuset Opheimsgata 31
5750 Odda
E-post : post@odda.kommune.no
Telefon
: 53 65 40 00

Org.nr.
: 964 967 814
Kontonr.
: 3530 30 66975
Kommunenr.
: 1228
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no