Ettergjeving av skatt for umyndige formuande

Beskrivelse

Ettergjeving av skatt for umyndige formuande gjeld skatt ilikna foreldre/verje på grunn av formuesforholda til den umyndige.

Oppdatert

17.12.2007 14:13

Kriterier

Skatten er lagt på verja/foreldra på grunn av formuesforholda til barn/umyndige.

Målgruppe

Verje/foreldre som er blitt ilikna skatt på grunn av formuesforholda til barn/umyndige.

Veiledning

Søknad om ettergiving skal sendast/leverast til skatteoppkrevjaren i kommunen. Skatteoppkrevjaren kan hjelpe til med søknaden.

Referanser

Sist endret 07.11.2013
Odda kommune
Besøksadr. rådhuset Opheimsgata 31
5750 Odda
E-post : post@odda.kommune.no
Telefon
: 53 65 40 00

Org.nr.
: 964 967 814
Kontonr.
: 3530 30 66975
Kommunenr.
: 1228
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no