Kunnskapsprøven - alkohollova

Beskrivelse
 

Styrar og stedfortredar for eit sals- eller skjenkeløyve må ha dokumentert kunnskap om alkohollova. Dette kravet blir oppfylt ved at du står til kunnskapsprøven. Kommunen skal halde prøven. Personar som har tilknytting til ei verksemd med statleg skjenkjeløyve (tog, fly, befalsmesser i forsvaret), kontaktar Fylkesmannen.
 

Kunnskapsprøven om alkohollova er elektronisk og er ein fleirvalsprøve. Du vil få 60 minutt til å svare på prøven. For å ha stått i prøven må 24 av 30 svar vere rette. 
 

Målgruppe
 

Styrarar og avløysarar i verksemder som har eller søkjer om sals- eller skjenkjeløyve.
 

Pris
 

Før du tar prøven, må du betale inn eit gebyr på kr 400,-. Prøven kan du ta fleire gonger dersom du ikkje står. Du må betale gebyr for kvar oppmelding.

Sist endret 13.12.2017
Odda kommune
Besøksadr. rådhuset Opheimsgata 31
5750 Odda
E-post : post@odda.kommune.no
Telefon
: 53 65 40 00

Org.nr.
: 964 967 814
Kontonr.
: 3530 30 66975
Kommunenr.
: 1228
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no