Skip Navigation LinksOdda.kommune.no > Tjenester

Leirskuleopphald

Beskrivelse

Ein del av undervisningstida i grunnskulen kan leggjast til ein leirskule. I så fall vil dette være ein del av den obligatoriske grunnskuleopplæringa. Skulen har inga plikt til å tilby opphald på leirskule, men det er vanleg at elevane drar på leirskule saman med læraren sin ein gong i løpet av grunnskulen. Undervisninga vil i stor grad skje utandørs, anten på fjellet eller ved sjøen der leirskulen ligg.
 

Det praktiske opplegget knytt til turen vil bli drøfta med foreldra på førehand.
 

Oppdatert

29.07.2011 11:39

Pris

Leirskoleopphaldet er gratis for eleven.

Referanser

Sist endret 07.11.2013
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no