Skip Navigation Links(Hjem) > Aktuelt
Aktuelt

Telefonvarsling til innbyggarane

 
Odda kommune har teke i bruk telefonvarsling til innbyggarane. Varslingssytemet gir deg melding når noko viktig skjer som berører deg og/eller din husstand.

Telefontastatur - Klikk for stort bilde

Via UMS (levert av UMS –Unified Messaging Systems AS), sørger Odda kommune for at du får melding via telefon eller SMS ved til dømes planlagt vedlikehald av ledningsnettet, uventa vassbrot eller ved anbefalt koking av vatn.
 

Og i andre situasjonar kan det vere aktuelt å nytte systemet for å nå ut til innbyggarane med viktig informasjon, til dømes i ein beredskapssituasjon.
 

Varslinga skjer ved at det vert sendt ut SMS til alle mobiltelefonar, og ein automatisert talemelding til dei kontaktpersonene som kun er registrert med fasttelefon.
 

 

Trykk her for å registrera telefonnummet ditt.
 

Publisert av Aslaug Margrethe Åkre. Sist endret 18.10.2018
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no