Helse

Helsetjenesten i kommunen arbeider med behandling, rehabilitering og forebyggende arbeid. Vårt overordnede mål er å bedre folkehelsa i Odda kommune. Innbyggerne skal sikres helsetjeneste av god kvalitet.
 

Pigviner

 

Her finner du informasjon om tjenester knyttet til helse.

 

 

 

Helsetjenesten i Odda kommune spenner over et bredt spekter, fra helsetjenester som er rettet mot den enkelte innbygger til tiltak og tjenester som skal bedre folkehelsen generelt i kommunen vår. 

Tilbake
Odda kommune Besøksadr. Rådhuset Opheimsgata 31
5750 Odda
E-post : post@odda.kommune.no
Telefon
: 53 65 40 00

Faks
: 5365 4051
Org.nr.
: 964 967 814
Kontonr.
: 3201.50.24584
Kommunenr.
: 1228

Relaterte ressurser

Nyttige linker (1)
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no