Skip Navigation Links(Hjem) > Aktuelt
Aktuelt

Nyttårshilsen fra rådmannen :)


2018 står for døra, tida er inne for å se litt tilbake på 2017, og litt framover.fyreverk.png - Klikk for stort bilde


Det ytes viktige bidrag hver dag gjennom gode tjenester i tett møte og samhandling med kommunens innbyggere og næringsliv!
 

Jeg vil takke alle i organisasjonen for innsatsen i 2017! 

Hva har skjedd i 2017?

 

Året har vært preget av flere større ting i kommunen.

 • Arbeidet med kommunereformen har skutt fart, midlertidig prosjektledelse er i gang og prosjektorganiseringen på vei.
 • Vi er for første gang på mange år dekket med fastleger.
 • Avtale med Statkraft om Skjeggedalsvegen er på plass, og satsingen på helårsturisme har tatt et viktig steg videre.
 • Ny veg/kryssløsning for Smelteverkstomta er under prosjektering, og avtale med Coop om tomt er godkjent av kommunestyret.
 • Ny barnehage i Skare er vedtatt, og arbeidet med Gamle Yrkesskolen er godt igang.
 • Fjellvaktordningen gav raskt gode resultater og redusert belastningen med redningsaksjoner, besøkstallet til Trolltunga stiger fortsatt.
 • Flomsikringsarbeidet i Opo har gått jevnt og trutt videre, nye brua på Hjøllo er på plass. 


Nytt år - muligheter og utfordringer:
 

Vi disponerer ca 787,5 millioner kroner til beste for innbyggerne i 2018, en sum mange kommuner på vår størrelse misunner oss.
Kommuneøkonomien vår er god, selv om det er behov for tøffe innstramminger i driften i 2018, kutt på ca 25 millioner er nødvendig for å sikre en sunn kommuneøkonomi.
Å gå inn i et nytt år der kutt i stillinger vil bli gjennomført, skaper selvsagt uro i tjenester som blir berørt! For rådmannen blir det viktig å sikre en god saklig og begrunnet prosess i tett samarbeid med fagforeningene. Dessverre er ikke vi alene om å være inne i slike prosesser for tiden, en rekke kommuner er i samme båt som oss. Jeg har likevel forståelse for at en som enkeltindivid i en slik prosess opplever felles skjebne som mager trøst!

Målsettingen står fast;

Vi skal også i 2018 levere gode tjenester til innbyggerne!

For rådmannen vil følgende ha prioritet i 2018:

 • Tydelig ledelse på alle nivå i organisasjonen.
 • Organisasjonsutvikling og endringsledelse i sammenheng med økt digitalisering.
 • Viderutvikling av et godt og solid tjenestetilbud til innbyggerne.
 • God og hensiktsmessig forvaltning av kommunens økonomi i tråd med vedtak.
 • Bidragsyter til næringsetablering i kommunen.
 • Tett samarbeid med politisk nivå, og god oppfølging av politiske vedtak.
 • Struktur og orden i organisasjonen i tett samarbeid med fagforeningene.
 • Videre arbeid med reiselivsatsing og målsetting om helårsturisme.

Mine refleksjoner knyttet til disse punktene er kort oppsummert; 

 • Forvaltningen av kommuneøkonomien i 2017 viser at tydelig styring og oppfølging begynner å gi resultater.
 • Odda er på regionale og nasjonale kart når det gjelder reiseliv og digitalisering.
 • Vi er på vei framover og fokus skal holdes framover i 2018 og!

Nytt år og nye muligheter:

 • Fellesnemda er i drift, og midlertidig prosjektledelse på plass. Prosjektorganisasjonen er i ferd med å bli satt. Prosjektleder/rådmann vil være på plass iløpet av 2018. Tid og oppmerksomhet vil gå med til dette viktige arbeidet.
 • Digitalisering rullere videre inn i offentlig forvaltning, og i kommunesektoren. Dette gir rom for spennende utviklingsarbeid i tjenesteområdene. e-Helse og velferdsteknologi vil være viktige stikkord for framtidas eldreomsorg.
 • Smart jobbing med digitale verktøy vil være et viktig utviklingsområde framover. 2-beinsstrategien vår står fast; drift og utvikling går hånd i hånd i vår organisasjon!
 • Viderutvikling av ledelse og medarbeiderskap fortsetter framover. Tydelige krav og forventinger til både ledelse og medarbeidere er viktige for å lykkes framover. God og hensiktsmessig oppgaveløsning, og forvaltning av kommunens økonomi er sentrale punkter her! Ledere og medarbeidere som sammen løser oppgavene, med respekt, ansvarlighet og rolleforståelse, gir større muligheter for å lykkes!
 • Reiseliv og turisme gir oss muligheter framover for å skape nye arbeidsplasser, en ser flere eksempler på lokale gründere som nå etablerer tilbud til turistene. Trolltunga AS skal være på å profesjonalisere og videreutvikle reiselivsproduktet Odda. Noe som bidrar til økt verdiskapning og nye arbeidsplasser. Samarbeidet med regionale og statlige myndigheter om dette arbeidet skal videreføres.
 • Flomsikringsarbeidet med tett støtte fra NVE går inn i sitt tredje år. Opo nedstrøms skal være ferdig våren 2018. Konsesjonssøknad fra SKL om flom/kraftverk i Opo vil være en viktig sak for Oddasamfunnet i 2018. Sikring oppstrøms; Sandvin, Hildal og Odda-dalen vil være viktig fra mitt ståsted i denne sammenhengen. Rådmannen er opptatt av at kommunen gjør det en kan for at Oddas befolkning skal så godt det lar seg gjøre være trygg framover for nye storflommer!


Med de beste ønsker for 2018, godt nytt år!!
 

Publisert av Ole-Jørgen Jondahl. Sist endret 02.01.2018
 • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
 • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

 • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no