Skip Navigation Links(Hjem) > Aktuelt
Aktuelt

Nyttårshilsen fra rådmannen :)


2017 står for døra, tida er inne for å se litt tilbake på 2016, og litt framover.fyreverk.png - Klikk for stort bilde


Det ytes viktige bidrag hver dag gjennom gode tjenester i tett møte og samhandling med kommunens innbyggere og næringsliv!


Jeg vil takke alle i organisasjonen for innsatsen i 2016! 

 

Hva har skjedd i 2016?

Året har vært preget av flere større ting i organisasjonen, flere utskiftinger på overordnet ledelse; rådmann, teknisk sjef, virksomhetsleder personal/arkiv, økonomisjef, oppvekstsjef. Nye kort i kabalen gir åpning både for muligheter og selvsagt usikkerhet om hvordan tingene blir framover.
Arbeidet med kommunereformen har skutt fart, og intensjonavtale om sammenslåing med Jondal og Ullensvang er på plass. 
Flomsikringsarbeidet i Opo er godt igang, målsettingen om økt trygghet for storflommer er på god vei til å oppfylles!

 

For meg som ny rådmann har det vært, og er framover og, prioritet på følgende områder:

 • Viderutvikling av et godt og solid tjenestetilbud til innbyggerne.
 • God og hensiktsmessig forvaltning av kommunens økonomi i tråd med vedtak.
 • Planarbeid knyttet til daglig drift, og til utvikling av tjenestene vi yter.
 • Bidragsyter til næringsetablering i kommunen.
 • Tydelig ledelse på alle nivå i organisasjonen.
 • Struktur og orden i organisasjonen i tett samarbeid med fagforeningene.
 • Strukturert arbeid med reiselivsatsing og turisme.
 • Tett samarbeid med politisk nivå, og god oppfølging av politiske vedtak.

Mine refleksjoner knyttet til disse punktene er kort oppsummert; 
Vi har utviklingspotensiale på de fleste områder. Forvaltningen av kommuneøkonomien i 2016 har vist at tydeligere styring og oppfølging må til. Men vi er på vei framover og fokus skal holdes framover i 2017 og!

 

Nytt år og utfordringer:
Kommuneøkonomien er god, selv om det er behov for innstramminger i driften i 2017. Vi disponerer ca 775 millioner kroner til beste for innbyggerne, på tross av det kuttes 23,5 millioner. Å gå inn i et nytt år der kutt i stillinger vil bli gjennomført, skaper selvsagt uro i tjenester som blir berørt! For rådmannen blir det viktig å sikre en god saklig og begrunnet prosess i tett samarbeid med fagforeningene. Dessverre er ikke vi alene om å være inne i slike prosesser for tiden. Mange bedrifter, også lokale, opplever den økonomiske situasjonen som svært krevende for tiden. Jeg forstår likevel godt at en som enkeltperson i en slik prosess opplever felles skjebne som mager trøst! Målsettingen står likevel fast, vi skal også i 2017 levere gode tjenester til innbyggerne!

 

Nytt år og nye muligheter:

 • Kommunereformen går videre med endelig vedtak i alle 3 kommunene. Arbeidet med å etablere Fellesnemda er satt igang, og vedtak fattes endelig i Stortinget våren 2017. Så vil arbeidet med å sette nye strukturer, og bygge en ny organisasjon for den nye Ullensvang kommune begynne. Et arbeid som vil kreve fokus og innsats fra mange i organisasjonene i de 3 kommunene, for å bygge en nye og enda sterkere kommune med breiere fagmiljø, flere innbyggere og større mangfold i næringslivet.
 • Digitalisering rullere videre inn i offentlig forvaltning, og i kommunesektoren. Dette gir rom for spennende utviklingsarbeid i tjenesteområdene. Smart jobbing med digitale verktøy vil være et sentralt stikkord i denne sammenhengen. 2-beinsstrategien vår står fast; drift og utvikling går hånd i hånd i vår organisasjon!
 • Viderutvikling av ledelse og medarbeiderskap fortsetter framover. Tydelige krav og forventinger til både ledelse og medarbeidere er viktige for å lykkes framover. God og hensiktsmessig oppgaveløsning, og forvaltning av kommunens økonomi er sentrale punkter her! Ledere og medarbeidere som sammen løser oppgavene, med respekt, ansvarlighet og rolleforståelse, gir større muligheter for å lykkes!
 • Reiseliv og turisme gir oss muligheter framover for å skape nye arbeidsplasser, samtidig som det utfordrer oss! Å skape et reiselivsprodukt Odda, som både gir gjestene som kommer hit gode opplevelser, og bidrar til økt verdiskapning, og samtidig ivareta lokalbefolkningen sine behov vil være et viktig arbeid! Samarbeidet med regionale og statlige myndigheter om dette arbeidet vil være prioritert.
 • Flomsikringsarbeidet med tett støtte fra NVE går inn i sitt andre år. Målsettingen er at Opo nedstrøms, skal være ferdig våren 2018. Samtidig vil Mulighetstudien gi viktige innspill til videre sikringsarbeid framover. Sikring oppstrøms; Sandvin, Hildal og Odda-dalen vil være viktig fra mitt ståsted i denne sammenhengen. Rådmannen er svært opptatt av at Oddas befolkning skal så godt det lar seg gjøre være trygg framover for nye storflommer!

 

Med de beste ønsker for 2017, godt nytt år!!
 

Publisert av Ole-Jørgen Jondahl. Sist endret 02.01.2017
 • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
 • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

 • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no