Skip Navigation Links(Hjem) > Aktuelt
Aktuelt

Helse med nytt innovasjonsprosjekt innen Velferdsteknologi - Sense Garden

Sense Garden - Klikk for stort bilde

Odda kommune deltar som eneste kommune fra Norge i et viktig innovasjonsprosjekt innen Velferdsteknologi, Sense Garden. Målet med prosjektet er å utvikle ny teknologi for å understøtte behandling og rehabilitering av demente mennesker. Løsningen som skal utvikles er en slags sansehage bygget inn i et rom som skal vekke minner i form av bilder, lyd og video, koblet mot IoT-utstyr. Romania, Portugal og Belgia er representert i prosjektet i tillegg til oss, samt NTNU i Trondheim og UNN i Tromsø. Vil du vite mer? Ta gjerne kontakt med prosjektleder for Odda kommune Sigrid Mæland.

Publisert av Andreas Hering Sigvaldsen. Sist endret 06.06.2017
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no