Skip Navigation Links(Hjem) > Aktuelt
Aktuelt

Utlysing av midlar til næringsfondet og vekst- og strategifondet for 2017

Logo - Odda kommune - Klikk for stort bilde


Næringsfondet for Odda kommune er eit kommunalt verkemiddel for å stimulera til næringsutvikling.  

Vekst- og strategifondet er eit fond oppretta med tanke på tyngre nærings- og utviklingsoppgåver. Fondet har eige fondsstyre og eigne vedtekter.


Meir om næringsfondet:
 

Næringsfondet yt støtte til:

 • Nyetableringar
 • Prosjektutvikling med inntil 1/3 part av budsjettert konstandsramme.


Krav til søknaden:

 • Forretningsideen skal gå klart fram.
 • Ansvarleg søkjar.
 • Organisering og framtidsplan, inkl. likviditetsbudsjett for heile kalenderår etter innvilga støtte.
 • Estimering av sysselsettingseffekt.
 • Om søknaden går over fleire år, skal den vera tilsvarande periodisert.
   

Det er ikkje laga eigen søknadsmal.
 

Næringshagen i Odda (marie@nhodda.no) yt fri grunnleggjande rettleiing i søknadsprosessen.

Søknadsfrist: 20. august 2017.

Søknad sendes til Odda kommune, Opheimgsgt. 31, 5750  Odda - e-post: epost@odda.kommune.no

 

 

Meir om vekst- og strategifondet:
 

 • Private aktørea og offentlege selskapsdannelsar kan søkja.
 • Støtte kan gjevast som tilskot, tidsavgrensa innskoten eigenkapital eller lån på definerte vilkår.
 • Fondet legg langsiktige nærings- og utviklingsperspektiv, gjerne underbygd i kommunalt planverk til grunn for vedtak om støtte.
   

Det er ikkje laga eigen søknadsmal. Det er viktig at søkandane er godt underbygd med relevante opplysningar om søkjar/ søknadsinnhald: Økonomi (ivestering og drift) , organisering / eigarforhold og tempoplan/ framdrift. 


Fondet har løpande søknadsfrist. Alle som søkjer innan 01.09.2017 vil verta handsama innanfor dei rammer som er til disposisjon.
 

Kontakt næringsrådgjevar i Odda kommune, Elisabeth Wesenlund Hauge (elisabeth.wesenlund.hauge@odda.kommune.no) for tilsending av vedtekter og spørsmål.


 

Publisert av Aslaug Margrethe Åkre. Sist endret 12.08.2017
 • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
 • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

 • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no