Skip Navigation Links(Hjem) > Aktuelt
Aktuelt

Påminning frå Politiet ved arrangement på offentleg stad

Politiet - Klikk for stort bilde

Politiet vil minne om at arrangement på offentleg stad har meldeplikt til politiet, jfr. § 11 i politilova.
 

Er arrangementet meir omfattande, og kan medføre omfattande regulering av ferdsla eller vakthald skal det søkjast om løyve, jfr Politivedtekt for Odda § 26. Også den som på privat stad vil laga til arrangement som er allment tilgjenge må melde i frå til politiet, jfr § 27 i vedtekta.


Politiet opplever at det særleg i Odda by er fleire som sviktar på dette med meldeplikt/søknadsplikt.  Me ser gjerne i avvisa at det skal skje eit eller anna, men det er ikkje godt nok.


Politiet må ha melding/søknad i god tid mellom anna for planleggje/vurdere eventuelt politiinnsats.  

 

Publisert av Aslaug Margrethe Åkre for lensmannen i Hardanger Terje Kvalvik. Sist endret 13.09.2017
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no