Skip Navigation Links(Hjem) > Aktuelt
Aktuelt

Budsjettforslag 2018 / Økonomiplan 2018-2021

Forside budsjett 2018 - Klikk for stort bilde

 
Rådmannens salderte budsjettforslag er nå klart. 

Det er lagt ut saldert budsjettforslag med en totalramme på 787 millioner kroner som skal forvaltes til det beste for innbyggerne i Odda kommune.

Av gode tiltak i planen kan nevnes;

 • Vedlikehold av kommunale bygg og eiendommer prioriteres videre.
 • En rekke HMS-tiltak er prioritert.
 • Videreutvikling Odda kino og kulturscene.
 • Omsorgsbolig rus/psykiatri (Gamle Yrkesskolen) ferdigsstilles.
 • Skare får ny barnehage.
 • Nytt dekke Oddahallen
 • Ny kryss- og veiløsning for smelteverkstomta.
 • Kommunalt reiselivsselskap Trolltunga AS settes i drift.
 • Arbeidet med gjenoppbygging og permanent flomsikring etter flommen i oktober 2014 fortsetter også inn i 2018. Kommunalandel av kostnader er satt til distriktsandelen på 5%.
 • Prosjektering og gjennomføring flere rassikringsprosjekter, blant annet Freimslia, Ragde og Tveitahaugen.
 • Det etableres ladestasjon for rullestoler på Bokko.

For å ha mulighet til å videreutvikle Odda kommune, må vi sikre et godt økonomisk handlingsrom, god økonomistyring og en effektiv tjenesteproduksjon.

For å komme i mål med et driftsbudsjett på 747 millioner kroner skal det kuttes kraftig i 2018.

Vi skal kutte 25,3 millioner på halvårsbasis, og 57,5 årsverk skal ut.

Rådmannens 7 punkter for et bærekraftig budsjett og økonomisk balanse:   

 1. Redusert avhengighet av kraftinntekter, gjennom direkte kutt og reduksjon på driftsbudsjettet til enhetene.

 2. Opphør eller reduksjon av tiltak og prosjekt med fondsfinansiering

 3. Økte inntekter (egenbetaling, tilskudd etc.)

 4. Gradvis og langsiktig tilpasning - holde igjen vekst i aktivitet og tilbud

 5. Jobbe smartere; digitalisering, 2-beinsstrategi: drift-utvikling.

 6. Effektivisering og gevinstrealisering digitalisering.

 7. Hente ut synergier i forbindelse med Nye Ullensvang kommune.                     


Sparetiltakene er en blanding av de sju punktene over. Men det er på det rene at situasjonen krever flere tiltak knyttet til det første punktet enn det siste. Omfordeling av ressurser innenfor totalbudsjettet vil være en konsekvens i noen tilfeller.

Publisert av Ole-Jørgen Jondahl. Sist endret 14.11.2017
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no