Skip Navigation Links(Hjem) > Aktuelt
Aktuelt

Informasjon om veg på Hjøllo

Logo - Odda kommune - Klikk for stort bilde


I samband med flaumsikringsarbeid må eksisterende veg til Hjøllo bustadfelt og næringsområde sydaust gravast vekk. Vegen vert stengd frå medio februar til medio mai 2018. Den nye vegen må nyttast i byggjeperioden. 


Grunnlaget for stenging av vegen er at det skal byggjast ein betongstøttemur/ flaumsikringsvern langs elva på austsida av området Hjøllo, med Bohus sitt lager og opp til Hjøllo driftsstasjon (tidlegare Odda Mekaniske verkstad).


For meir informasjon, kontakt Eirik Lia - 97 55 85 51
 

 

Publisert av Aslaug Margrethe Åkre for Eirik Lia. Sist endret 16.03.2018
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no