Skip Navigation LinksOdda.kommune.no > Aktuelt
Aktuelt

Offentleg ettersyn av detaljreguleringsplan for Bråstøl

ikon-leser plan.png - Klikk for stort bilde

Utviklingskomiteen i Odda kommune vedtok, den 08.05.19, å leggja detaljreguleringsplan for Bråstøl ut på offentleg ettersyn.
 

Føremålet med planen er å fortetta eksisterande hytteområde med 6 nye fritidsbustadar med tilhøyrande tilkomstveg og parkering. Det skal og lagast tilkomst for tre tomter som ligg i gjeldande reguleringsplan frå 2006.

 

I perioden planen ligg på offentleg ettersyn ber vi om innspel. Frist for å komma med innspel er sett til 03.07.19. Innspel skal merkast med saksnr. «merknad planid: 2018002» og sendast til:

 

postmottak@odda.kommune.no

 

evt.
Odda kommune
Opheimsgata 31
5750 Odda

 

Plandokument kan lastast ned her:

Planskildring (PDF, 2 MB)

Plankart (PDF, 3 MB)

Føresegner (PDF, 517 kB)

Illustrasjonsplan (PDF, 2 MB)

Rapport ark.registrering (PDF, 10 MB)

Vedtak frå Utviklingskomiteen (PDF, 760 kB)

VA-plan (PDF, 2 MB)

Innspel til planen etter oppstartsvarsel (PDF, 2 MB)

 

Publisert av Kristian Bondhus-Jensen. Sist endret 03.06.2019
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no