Skiltplan for Odda sentrum - innspill og kommentarar

I samband med Odda kommunestyre si behandling av sak om parkering og skiltplan onsdag 11. desember ble det opplyst frå ordførar at om nokon har innspill/kommentarar til reguleringane i planen så kan ein kome med dette innan måndag 6. januar.

 


 

 

Publisert av Aslaug Margrethe Åkre. Sist endret 20.12.2019