Forlenga sakshandsamingstid og manglande postliste på nett for kommunen i oppstarten av januar

Grunna kommunesamanslåinga vil det bli manglande postliste og forlenga sakshandsamingstid innafor fleire tenester. 

Sjå nettsida til Ullensvang kommune  for meir info. 

Publisert av Anna Åkre Digranes. Sist endret 23.12.2019