Skip Navigation Links(Hjem) > Tjenester

Måling av radon i bolig

Vinteren er måletid for radon. Miljøretta helsevern oppfordrer boligeiere i Odda kommune å foreta måling av radon. Kontakt tlf 53 65 45 57 for bestilling av sporfilm.

Radon - Klikk for stort bilde Radonhus fixed - Klikk for stort bilde Radoninnsiving - Klikk for stort bilde Radon bør måles i vinterhalvåret i løpet av perioden oktober –april. Om du har for høye radonverdier i boligen din eller ikke, kan kun påvises ved måling.

Det er både enkelt og billig å måle radon.
Kontakt Miljøretta helsevern tlf 53 65 45 57 for bestilling av sporfilm
. Pris: 475 kr for 2 målinger + 112 kr i porto/oppkrav. 

Tiltaksgrense for radon i Norge


Strålevernet anbefaler at radonnivåer holdes så lave som mulig i alle bygninger, og at tiltak alltid bør utføres når radonnivået i ett eller flere oppholdsrom overstiger 100 Bq/m3.

Måling av radon:

Det bør gjennomføres måling i flere rom, minst 2 oppholdsrom som benyttes daglig, gjerne stue og soverom. Statens strålevern anbefaler ny radonmåling hvert 5. år dersom du bor i et radonutsatt område. De fleste boligområdene i Odda kommune er å betrakte som radonutsatte. Måleprosedyre se her. Radonkonsentrasjonen i en bolig kan endre seg over tid, ved at det for eksempel oppstår sprekker og utettheter i konstruksjonen mot grunnen.

Kort om radon:

Hvert år anslås det at radon er medvirkende årsak til 300 lungekreftdødsfall i Norge. . Radon er en naturlig forekommende radioaktiv gass som kommer opp fra bergrunn og jordsmonn og trenger inn i husene våres. Radon er usynlig, er uten smak og uten lukt. Radon er et helseproblem der eksponering for høyere radonkonsentrasjoner medfører økt risiko for lungekreft. Men radon er et folkehelseproblem som det er lett å gjøre noe med. Dersom måling viser forhøyede verdier kan man med tiltak, ofte enkle tiltak, redusere radonkonsentrasjonen fra i utgangspunktet høye nivåer til normale verdier. Det er elles viktig å vite at radonrisikoen er proporsjonal med eksponering, slik at all reduksjon av radoneksponering vil gi helsegevinst. Tiltak nytter!
 

Radon i Odda kommune:

Odda kommune er dominert av grunnfjellsbergarter der det er granitt og lignende bergmasser under de fleste boligområder. Granitt inneholder ofte mye uran. Morenemasser som vi har transporter radon lett.
Det er utført flere kartlegginger og undersøkelser av radon i Odda, blant annet i barnehager og på skoler. Miljørettet helsevern fører tilsyn med at skoler og barnehager med for høye radonkonsentrasjoner gjennomfører tiltak. Vi oppfordrer til måling og vi kan gi informasjon og veiledning til Oddas innbyggere om radon, men i private boliger er det den enkelte huseiers ansvar å måle radonkonsentrasjonen i sin bolig og iverksette nødvendige tiltak.

Siste prosjekt var den landsomfattende kartleggingen gjennomført av Statens strålevern i 2003. Da hadde 28 % av husstandene som foretok måling i Odda kommune en gjennomsnittlig radonkonsentrasjon i inneluften som var høyere enn anbefalt tiltaksgrense på 200 Bq/m3 (tiltaksgrense den gang). Dette gjør at Odda kommune kommer inn under Statens Strålevern sin kategori for høgrisikoområde.Rapport under.

Hvis du ikke finner informasjonen du er på jakt etter på disse nettsidene, kan du gjerne kontakte Miljørettet helsevern for å få svar på dine spørsmål.
tlf. 53 65 45 57 eller mailto:mhv@odda.kommune.no

Sist endret 19.01.2017
  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}

Kommentarer

Totalt 0 stk. kommentarer.
Nyttige linker (1)