Skip Navigation LinksOdda.kommune.no > Tjenester

NAV Odda informasjon

NAV logo
NAV logo

 
Tjenestetilbud

NAV Odda har ansvar for Arbeids - og velferdsetatens tjenester i Odda Kommune.

Du finner oss i andre etg. på Sørfjordsenteret

Postadresse:

NAV Odda - Postboks 393 - 5751 Odda

Følgende kommunale tjenester inngår i NAV Odda:


Råd og veiledning


Økonomisk sosialhjelp


Flyktningetjeneste og kommunens ansvar etter introduksjonsloven


Kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad


Midlertidig bolig


Gjeldsrådgivning, bistand frivillig gjeldsordning


Tiltak for rusmiiddelavhengige


Bostøtte 


Boligtilskudd


Startlån


Statlig tjenestemeny:

NAV Odda kan gi hjelp og informasjon om statlige stønader som tidligere ble administrert av trygdekontor og Aetat.

Mer informasjon vil du finne på www.nav.no


   

Sist endret 21.08.2013
Tilbake
kontaktperson
Telefon :
53 65 43 61
Mobil :
975 58 683
E-post :
roald.a.haug@odda.kommune.no
Tittel :
Konstituert helse og sosialsjef/ Områdeleder NAV
Bunnhjørne
Åpningstider/kontaktinfo (1)
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no