Helsetjeneste for asylsøkere

Helsekoordinatoren i Odda kommune jobber med asyllanter som kommer til kommunen. Det statlige Asylmottaket i Odda blir drevet i privat regi av Lopex Vest og kommunen har tett kontakt og samarbeid med mottaket.

Asyllanter fra mange land
Asyllanter fra mange land

Kommunens ansvar:

Beboere i asylmottak har rett til helsetjenester, barneverntjenester og tolketjenester på lik linje med andre innbyggere i kommunen. Dette gjelder også retten til fastlege. Alle barn og unge i asylmottak har rett og plikt til grunnskoleopplæring når oppholdet i landet forventes å vare i mer enn tre måneder.

Les mer om: Helsehjelp til asylsøkere i Odda kommune (DOCX, 94 kB)
 
Sist endret 16.02.2012
Odda kommune Besøksadr. Rådhuset Opheimsgata 31
5750 Odda
E-post : post@odda.kommune.no
Telefon
: 53 65 40 00

Faks
: 5365 4051
Org.nr.
: 964 967 814
Kontonr.
: 3201.50.24584
Kommunenr.
: 1228

Relaterte ressurser

Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no