Skip Navigation LinksOdda.kommune.no > Tjenester

Kommunal bolig

Odda kommune har boliger som kan leies av personer som er økonomisk, sosialt og helsemessig vanskeligstilt.

 

Alle kan i prinsippet søke, men det blir gjort en behovsvurdering ved tildeling av bolig.

 

Kommunen ønsker også å hjelpe til med å skaffe bolig til kommunalt nyansatte.

Røldalsvn 62 - fasade

 

 

 

Kommunal bolig for vanskeligstilte

Kommunen har for utleie boliger med enten sovealkove eller 1 - 2 soverom. Det finnes også noen leiligheter med 3 soverom. 

 

Ledige boliger tildeles i møte i Boligtildelingsutvalget, som har møte ca 1 gang i måneden.

 

Boligtildelingsutvalget er satt sammen av representanter fra heimebaserte tjenester, psykisk helsevern, oppfølgingstjenesten, NAV og bygg/eigedom.    

 

Elektronisk søknadsskjema for kommunal bolig finner du her.

Dersom du ønsker å fylle ut skjema for hånd, finner du utskriftsvennlige skjema her (PDF, 2 MB).

 

Det er anledning til å søke om bostøtte.  Mer informasjon om dette og hjelp til utfylling av søknadsskjema, kan en få ved NAV.

 

Kommunal tilrettelagt bolig (omsorgsbolig)

Dette er boliger for personer med behov for tilrettelagt bolig på grunn av funksjonsnedsettelse og bistandsbehov.  Boligene som er definert som omsorgsboliger er Mjøstølen, Bokkotunet og Sørfjordheimen.

 

Elektronisk søknadsskjema for omsorgsbolig finner du her.

Dersom du ønsker å fylle ut skjema for hånd, finner du utskriftsvennlige skjema her (PDF, 660 kB).

 

Det er anledning til å søke om bostøtte.  Mer informasjon om dette og hjelp til utfylling av søknadsskjema, kan en få ved NAV.

Sist endret 02.01.2014
Tilbake
Telefon :
53 65 44 09
Mobil :
975 58 559
E-post :
inger.andersson@odda.kommune.no
Tittel :
Eiendomskonsulent
Bunnhjørne
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no