Tekniske tenester

Odda kommune tilbyr ei rekke tekniske tenester til sine innbyggjarar.
Teknisk er delt inn i 4 områder og under finn du ein oversikt over desse og kan få utfylgjande informasjon ved å trykke på hver enkelt.


Bygg/Eigedom

VAR (Vann-Avløp-Renovasjon)

Brann

Teknisk forvaltning


N.B. Odda kommune vil i enkelte tilfeller ha behov for å varsle sine innbyggere raskt og enkelt, som ved vannavstenging, i forbindelse med ras, vegarbeid o.l. Trykk her for mer informasjon om hvordan du kan bli varslet på din telefon.

 
Sist endret 17.06.2013
Tilbake
kontaktperson
Telefon :
53654664
Mobil :
97558606
E-post :
jostein.eitrheim@odda.kommune.no
Tittel :
Teknisk sjef
Bunnhjørne
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no