Bygg/eigedom

Tenestestaden har ansvar for forvalting, drift, vedlikehald, reinhald og utvikling av den kommunale bygningsmassen. Bygg/eigedom har også ansvar for forvalting, drift og vedlikehald av idrettsanlegg, parkar, leikeplassar, friområde, parkeringsplassar og vegar/gater. I tillegg er tenestestaden ansvarleg for utbygging av bustadområde, industriområde, sentrumsområde m.m. og forvalting av kommunens grunneigedomar.

Du finn meir informasjon om våre ansvarsområder ved å klikke deg inn på linkene under.


Kjøp og salg


Leie og utleie


Vegar og parkering


Leikeplass/Park/Friområde


Kommunale bygg


Kommunale byggeprosjekt


 
Sist endret 21.03.2013
Telefon :
53 65 44 02
Mobil :
975 58 552
E-post :
tor.h.mannsaaker@odda.kommune.no
Tittel :
Tenesteleiar
Bunnhjørne
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no