Hjelpemidler

Hjelpemidlet skal bidra til at bruker får de nødvendige tekniske støtteanordninger

Formålet med tekniske hjelpemidler er å:

* Bruker i størst mulig grad skal kunne fungere selvstendig i praktiske aktiviteter og gjøremål i hverdagen.

* Bruker skal være minst mulig avhengig av bistand fra andre.

Dersom du trenger hjelpemidler kan vi hjelpe til med:
  • Rullestol

  • Toalettforhøyer

  • Rullator

 

        Søknad sendes

        Heimebaserte tjenester

 
Sist endret 01.11.2011
Artikkel (1)
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no