Kommunale byggeprosjekt

Odda kommune gjennomfører årleg eit relativt stort byggeprogram.  Kommunen har normalt mange små og store prosjekt under planlegging eller utbygging.

Sjå meir under Praktisk informasjon til høgre på denne sida.

Eide omsorgssenter | Fotograf:
fotograf


Planlegging
Arbeidet med kommunale byggeprosjekt går normalt gjennom fleire faser før bygginga startar.  For større nybygg-, rehabiliterings-/ombyggingsprosjekt gjennomfører ein skisseprosjekt/forprosjekt for å klarleggja byggekostnadane.  Deretter vert det utarbeidd anbodsgrunnlag og henta inn konkurrerande anbod.


Det er inngått 3 parallelle rammeavtalar med konsulentfirma for rådgjevande ingeniørtenester for  RIB, RIV og RIE.


Gjennomføring

Odda kommune har rollen som byggherre/tiltakshavar for eigne byggeprosjekt.  for ein stor det av prosjekta utfører tilsette i kommunen prosjektering og byggeleiing. 

Det er inngått rammeavtale for prosjekt/byggeleiing med eit konsulentfirma for oppføring av dei øvrige byggeprosjekta.


 


 
Sist endret 21.12.2011
Telefon :
53 65 44 03
Mobil :
975 58 553
E-post :
thomas.s.rasmussen@odda.kommune.no
Tittel :
Prosjektingeniør
Bunnhjørne