Høyere utdanning i Odda

Høyere utdanning omfatter universitets- og høgskoleutdanning. Den bygger normalt på eksamen fra treårig videregående opplæring.


Elever som tar videregående yrkesfaglig utdanning kan skaffe seg kompetanse for inntak til universiteter og høgskoler (studiekompetanse) ved å ta et påbygningskurs i felles allmenne fag (ca. to år). Man kan også søke om opptak til universitet og høgskoler på bakgrunn av realkompetanse.


I Odda kommune tilbyr Studiesenteret desentralisert høyere utdanning.


 
Sist endret 22.01.2012
Tilbake
Odda kommune Besøksadr. Rådhuset Opheimsgata 31
5750 Odda
E-post : post@odda.kommune.no
Telefon
: 53 65 40 00

Faks
: 5365 4051
Org.nr.
: 964 967 814
Kontonr.
: 3201.50.24584
Kommunenr.
: 1228

Relaterte ressurser

Rutine (1)
Nyttige linker (1)
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no