Eigedomsskatt - betalingsutsetjing av skuldig eigedomsskatt

Beskrivelse

Du kan du søkje om å få betalingsutsetjing av skuldig eigedomsskatt. Det skal vere særskilte grunnar for det.
 

Det er dei politiske organa i kommunen som avgjer om det skal bli lagt eigedomsskatt på eigendommar i kommunen.

Oppdatert

13.12.2010 12:29

Målgruppe

Eigarar og brukarar av eigedommar som er pålagt eigedomsskatt

Behandling

Det er skatteoppkrevjaren som avgjer betalingsutsetjing.

Referanser

Sist endret 07.11.2013