Forskottstrekk og arbeidsgjevaravgift - betaling og innkrevjing

Beskrivelse

Frå og med 1. januar 2009 er det felles frist for at arbeidsgjevarane skal sende inn oppgåve og oppgjer av forskottstrekk og arbeidsgjevaravgift. Fristen er den 15. i månaden etter utløpet av kvar av dei seks tomånadsvise terminane (januar/februar - mars/april osb.) Du betalar til bankkontoen for skatt til skatteoppkrevjaren (kemneren/kommunekasseraren). 

Ved utelaten betaling blir det rekna forseinkingsrenter frå forfall og fram til betalinga skjer. Dersom kravet ikkje blir betalt frivillig, vil skatteoppkrevjaren setje i verk tvangsinnfordring og kostnader kan kome til etter rettsgebyrlova.

Innan 31. januar i året etter inntektsåret skal du sende melding om lønns- og trekkoppgåver.

Brosjyrer

Meir informasjon finn du på heimesida til skatteetaten. Vel arbeidsgjevaravgift under Alt om.

Oppdatert

01.05.2010 13:33

Målgruppe

Arbeidsgjevarar - verksemder

Referanser

Sist endret 07.11.2013
Odda kommune
Besøksadr. rådhuset Opheimsgata 31
5750 Odda
E-post : post@odda.kommune.no
Telefon
: 53 65 40 00

Org.nr.
: 964 967 814
Kontonr.
: 3530 30 66975
Kommunenr.
: 1228
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no