Renovasjon

Beskrivelse

Kommunen skal sørgje for å samle inn hushaldsavfall (tvungen renovasjon). Hushaldsavfall er rekna som avfall frå private hushald, òg større gjenstandar slik som inventar. Farleg avfall skal ikkje blandast med vanleg hushaldsavfall, men leverast på eige mottak. Det finst òg eigne returordningar for bestemte typar avfall. Kommunen kan etter søknad unnta bestemte eigedommar frå den kommunale innsamlinga.

 

 

Oppdatert

16.09.2016

Målgruppe

Private hushald

Pris

Renovasjonsgebyret er fastsett i kommunal forskrift.

Referanser

Sist endret 16.09.2016
Virksomhetsleder Gunnvor Dagestad