Returordningar for avfall

Beskrivelse

Det finst ulike returordningar for ulike typar av avfall som skal gjenvinnast. Kommunen har plikt til å ta imot visse typar avfall. Det gjeld òg produsent eller forhandlar.

 • Kasserte elektroniske og elektriske produkt (EE-avfall, inkluderer kuldemøbel) 
  Kommunen skal sørgje for at det finst eit dekkjande tilbod for mottak av EE-avfall. Du kan òg levere EE-avfall til ein forhandlar. For hushalda er dette gratis. Leverer du næringsavfall til ein forhandlar, vil det ikkje koste noko dersom du samstundes kjøper ei tilsvarande mengd EE-produkt. 
 • Miljøskadelege batteri 
  Du kan levere batteria gratis i retur til forhandlaren når dei blir kasserte. Plikta er avgrensa til den kategorien batteri som forhandlaren sel. 
 • Kasserte dekk 
  Forhandlaren har plikt til å ta kasserte dekk gratis i retur. 
 • Flasker og boksar (emballasje til drikkevarer)  
  Utsalsstader har plikt til å ta imot ei rimeleg mengd returar av tomemballasje som går inn i ei panteordning og som dei sjølve forhandlar. Du kan krevje å få pantesummen utbetalt kontant 
 • PCB-haldige isolerglassruter 
  Isolerglassruter produsert fram til 1980 kan innehalde PCB og skal leverast inn som farleg avfall. Hushald kan levere PCB-ruter gratis til kommunalt avfallsmottak. Kommunen har plikt til å motta inntil 500 kg PCB-ruter per år per avfallseigar.

Oppdatert

02.05.2010 12:17

Målgruppe

Hushald og verksemder

Referanser

Sist endret 07.11.2013
Virksomhetsleder Gunnvor Dagestad