Logopedtjenesten - barn og familie

Logopedtjenesten gir et direkte tilbud til barn med språk-, tale- og kommunikasjonsvansker. I tillegg gir vi informasjon, råd og veiledning til foresatte og samarbeidspartnere.

Fagleder for logopedkontoret er Hanne Nilsen Opedal

E-post: hanne.n.opedal@odda.kommune.no - tlf. 97 55 86 95

 

 

Vanlige arbeidsområder er:

  • Diagnostisering og behandling av språkvansker
  • Uttalevansker
  • Taleflytvansker (stotring, stamming, løpsk tale)
  • Stemmevansker
  • Lese- og skrivevansker

Elektronisk søknadsskjema for logopedtilvisning barn, trykk her

Skjema for tilvising barn - bokmål, trykk her

Skjema for tilvising barn - nynorsk trykk her

Skjema - ønske om kontakt med logoped for voksen

Publisert av Aslaug Margrethe Åkre. Sist endret 10.10.2019
Tjeneste (1)