Treng du verge?

Fylkesmannen oppnevner verge. Dei avgjer og kven som skal vera verge og kva oppgåver dei skal ha ansvar for. Dette låg før til kommunane, men vart overført til fylkesmannen 1. juli 2013. 
 

Sjå vergeportalen for utfyllande informasjon.
 

 

 

Publisert av Aslaug Margrethe Åkre. Sist endret 01.11.2016