Skip Navigation LinksOdda.kommune.no

Flytt til Hardanger

Buerbreen høst

Hardanger er en god region å bo i, med et allsidig fritidstilbud, varierte jobbmuligheter og enkel tilgang til storslått natur.

Odda sett fra Mannsåker
Odda sett fra Mannsåker

Flytt til Hardanger er et prosjekt som alle Hardangerkommunene deltar i, med det mål å øke tilflyttingen til kommunene i regionen. Prosjektet er inne i sin andre fase, hvor hovedfokus ligger på attraktive bokommuner. Her skal boligmarkedet og behovet for ny utbygging kartlegges.

For å lykkes med Flytt til Hardanger er det viktig at alle ledige stillinger gjøres kjent gjennom Nav-systemet, og at ledige boliger kommer ut på markedet fortløpende.

I tillegg til å delta i Flytt til Hardanger arbeider Odda kommune parallelt med prosjektet Opp Odda, et prosjekt for trivsel, stedsattraktivitet og tilflytting, med fokus på både eksisterende og nye innbyggere.   

www.flyttilhardanger.no


Sist endret 24.04.2012
Tilbake
Telefon :
53 65 42 58
Mobil :
975 58 541
E-post :
liv.evensen@odda.kommune.no
Bunnhjørne
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no