Skip Navigation Links(Hjem) > Søk

Logopedtjenesten


Logopedtjenesten gir et direkte tilbud til barn med språk-, tale- og kommunikasjonsvansker. I tillegg gir vi informasjon, råd og veiledning til foresatte og samarbeidspartnere.

Fagleder for logopedkontoret er Hanne Nilsen Opedal

E-post: hanne.n.opedal@odda.kommune.no - tlf. 97 55 86 95


Vanlige arbeidsområder er:

  • Diagnostisering og behandling av språkvansker
  • Uttalevansker
  • Taleflytvansker (stotring, stamming, løpsk tale)
  • Stemmevansker
  • Lese- og skrivevansker

Skjema for tilvising elekstronisk - søk elektronisk her

Skjema for tilvising barn - bokmål, trykk her

Skjema for tilvising barn - nynorsk trykk her

Skjema - ønske om kontakt med logoped for voksen - bokmål trykk her

Publisert av Aslaug Margrethe Åkre. Sist endret 10.10.2019
Tjeneste (1)
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no