Betalingssatser barnehage

Odda kommunestyre har i møte 18.12.14 vedtatt nye betalingssatser for barnehageplass. Betalingssatsene er endret i tråd med statens maksimumspriser.

Betalingen fordeles over 11 betalingsterminer. Juli er betalingsfri.

 

   D5 D3+2 
 1. barn  2480.- 1570.-
 2. barn 1736.- 1099.-
 3. barn 1240.- 785.-

Det gis søskenmoderasjon når søsken har samme adresse. Søskenmoderasjon legges til eldste barn. Det gis søskenmoderasjon selv om barna ikke går i samme barnehage.
Søseknmoderasjon er :

  • 30 % for barn nr. 2
  • 50 % for barn nr. 3

Kostpenger kommer i tillegg og faktureres sammen med månedlig barnehagebetaling.

   D5 D3+2 
 Melk         kr. 60.-  kr. 30.-
 Kost  kr. 60.- kr. 30.- 
 Frukt  kr. 40.- kr. 20.- 

Dersom det ikke ønskes melk i barnehagen blir det ikke fakturert.

Sist endret 22.12.2014

Kva skjer

Nyttige lenker