Vakttelefoner og andre viktige telefonnummer i Odda kommune

Vakttelefoner og andre viktige telefonnummer i Odda kommune
Heimesjukepleien53654700
Brannvesenet - ved brann, ring 11097558613
Samferdsel, kommunale veger97558629
Vatn og kloakk97558646
Ordførar97558400
Varaordførar97558401
Rådmann93644442
Teknisk sjef97558602
Odda Energi53650500
Legevakt på sykehuset åpent kl. 15-08 (ring legesenter på dagtid, og 113 ved akutt)116117
Krisesenteret i Haugesund52729884
Krisesenteret på Stord53411212
For meir informasjon om Krisesenter, sjå www.krisesentervest.no
Beredskap - kritiske hendelser91193437
Personvernombud - Cato Underhaug90160529
Vakttelefon veterinær53642712

 

Kva skjer

Nyttige lenker