Vakttelefoner og andre viktige telefonnummer i Odda kommune

Vakttelefoner og andre viktige telefonnummer i Odda kommune
Heimesjukepleien53 65 47 00
Brannvesenet - ved brann, ring 11097 55 86 13
Samferdsel, kommunale veger97 55 86 29
Vatn og kloakk97 55 86 46
Ordførar97 55 84 00
Varaordførar97 55 84 01
Rådmann93 64 44 42
Teknisk sjef97 55 86 02
Odda Energi53 65 05 00
Legevakt på sykehuset åpent kl. 15-08 (ring legesenter på dagtid, og 113 ved akutt)116117
Krisesenteret i Haugesund52 72 98 84
Krisesenteret på Stord53 41 12 12
For meir informasjon om Krisesenter, sjå www.krisesentervest.no
Beredskap - kritiske hendelser97 55 74 26

 

Kva skjer

Nyttige lenker