Skip Navigation LinksOdda.kommune.no > Politisk > Ordføreren

Ordføraren

Ordfører John Opdal (H)
Opdal John


John Opdal er ordfører i Odda kommune, valgt i 2011. Han representerer Høyre.


Ordføraren er kommunen sin fremste representant og ivaretar de gjøremål som er knyttet til dette vervet gjennom lover, forskrifter og reglement.

Ordføreren har i følge kommuneloven i oppgave å lede møtene i formannskap og kommunestyre. Han har møte- og talerett i alle andre kommunale organer, men har bare stemme- og forslagsrett hvis han er valgt medlem.

Ordføreren ønsker god dialog med innbyggerne i kommunen. Ønsker du kontakt med han, kan du ringe 975 58 400 eller sende e-post direkte til: john.opdal@odda.kommune.no

Elisabeth W. Hauge er varaordførar fra NyeOdda.


Sist endret 21.03.2012
Publisert 19.12.2014
Økonomiplan 2015-2018

 Odda kommunestyre behandla økonomiplanen for 2015-2018 og budsjettet for 2015 i møte 18.12.2014. Det blei gjort nokre endringar i høve rådmannen si innstilling.

Publisert 05.12.2013
Økonomiplan 2014-2017


Formannskapets innstilling til økonomiplan 2014-2017 og budsjett 2014 er sammen med de nedvoterte forslagene fra formannskapsmøtet 28. november lagt ut til offentlig ettersyn jfr. Kommuneloven § § 44 (7) og 45 (3) fram til kommunestyret sitt budsjettmøte 18. desember 

Publisert 14.06.2012
Kommunelogo

Kommunestyret vel representantar til kontrollutvalet. Utvalet har 5 medlemmar og minimum eit av desse må vere medlem av kommunestyret. Medlemmane og varamedlemmane kan ikkje vere representerte i andre politiske utval.
 

Publisert 29.03.2012
Kommunelogo
er innstifta for å hedra personer og organisasjoner.
Tilbake
kontaktperson
Telefon :
53 65 40 20
Mobil :
975 58 400
E-post :
john.opdal@odda.kommune.no
Tittel :
Ordfører
Bunnhjørne
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no