Hva skjer?

Kjøp billett

E-billett/kinoprogram E-billett/kinoprogram

Har du en sak til behandling?

Skriv inn navnet ditt her og trykk på Søk

Lag og organisasjoner

Lag og organisasjonar OversiktPålogging

SMS - timebestilling

Odda legesenter Odda legesenter

Valg 2011

Valg 20111 Valg 20111Valg 2011Valg 20111
   

Rådmann

Rådmannen er kommunen sin øverste administrative leder og bindeleddet mellom politikerne og administrasjon.

Rådmann har møte- og talerett i alle folkevalgte organer, med unntak av kontrollutvalget. Rådmann  er ansvarlig for utredninger og saker som legges frem for de folkevalgte, og påser at vedtak blir iverksatt. Kommuneloven gir rådmann ansvaret for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordna instrukser.

Kommunen er organisert etter en tre nivås modell. Tjenesteledere/sjef er direkte underlagt rådmannen og lederne har vide fullmakter.

Kommunestyret, formannsskapet og andre representative kommunale utvalg gir rådmannen myndighet til å treffa vedtak i saker som ikke er av prinsipiell art, jfr. kommunelova § 23, punkt 4.


 
Sist endret 19.01.2012
Publisert 20.12.2013
Økonomiplan 2014-2017

 

Odda kommunestyre behandlet økonomiplanen for 2014-2017 og budsjettet for 2014 i møte 18.12.2014. Det er gjort noen endringer i forhold til rådmannens innstilling. En av disse er at det er innført ansettelsesstopp for 2014.

Publisert 05.12.2013
Økonomiplan 2014-2017

Torsdag 31. oktober la administrasjonen fram sitt forslag til budsjett for 2014 og økonomiplan for 2014-2017.

 

Saken skal behandles i formannskapet 28. november og i kommunestyret 18. desember

   

Kontaktinformasjon

Odda kommune Besøksadr. Rådhuset Opheimsgata 31
5750 Odda
E-post : post@odda.kommune.no
Telefon
: 53 65 40 00

Faks
: 5365 4051
Org.nr.
: 964 967 814
Kontonr.
: 3201.50.24584
Kommunenr.
: 1228

Snarveier

Snarveier NæringPolitikkTuristBibliotekPlan

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips en venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Været fra yr.no

Værmelding Været fra yr.no