Skip Navigation Links(Hjem)

UNESCOs verdensarvliste

Serienominasjon av teknisk- industrielle kulturminner

Jordkloden
Jordkloden
Våre industrielle kulturminner på Notodden, Rjukan og Odda/Tyssedal er unike i internasjonal sammenheng. Nominasjonsarbeidet for innskriving av norsk industrihistorie på UNESCOs verdensarvliste startet 16. september 2010. Som verdensarv kan regionen fortelle historien om vannet som omgjøres til elektrisk kraft og skaper grunnlag for prosessindustri og arbeidsplasser til folket. Historien om framveksten av velferdsstaten Norge, fra fattig til rik på 100 år.

Arv
Arv er noe som vi overtar etter de som har levd før oss og som vi skal overlate til neste generasjon. Kulturarv, så vel som naturarv er uerstattelige kilder til kunnskap, glede og inspirasjon for alle mennesker, og er våre viktigste referansepunkt i forhold til hvem vi er og hvor vi kommer fra. Verdensarv er den delen av vår felles natur- og kulturarv som har så stor verdi for menneskeheten som helhet, at FN har besluttet at disse skal overleveres til kommende generasjoner. UNESCO er FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon. Verdensarven i Norge består av seks ulike verdensarvsteder. I tillegg kommer fire punkter på Struves Meridianbue.

Nominasjonsprosessen
Kraftanlegget i Tyssedal og deler av smelteverkstomta i Odda sentrum er innlemmet i tentativ verdensarvliste sammen med serienominasjonskandidatene Tinn og Notodden. Nominasjonsarbeidet har siden desember 2012 blitt oppdelt i to faser, en fase for kulturminnene i Tinn og Notodden, og en senere fase to for kulturminnene i Odda og Tyssedal. Bakgrunnen for utsettelsen ligger i fredningssakens varighet, som førte til at Odda kommune kom i utakt med de andre stedene i serienominasjonen. Riksantikvaren etterlyser også en større oppslutning rundt verdensarvspørsmålet lokalt.
I påvente av en fase to skal det utføres et større arbeid knyttet til Riksantikvarens mulighetsstudie for gjenbruk og tålegrenser rundt kulturminnene på smelteverkstomta, samtidig som bedrifter og ulike aktiviteter etableres og utvikles på tomta og skaper positiv oppmerksomhet rundt hva vi har og hva vi kan få til.

 
Publisert 30.05.2012
Verdenarvkonferanse mai2012

Odda kommune ved varaordfører Elisabeth W. Hauge og Arild Traa deltok 14.- 16. mai på verdensarvkonferansen på Røros sammen med blant annet representanter fra World Heritage Center, ICOMOS, Nordic World Heritage, Miljøverndepartementet, Riksantikvaren og norske verdensarvsteder som Røros, Vega og Vestnorsk Fjordlandskap. Konferansen var et ledd i markeringen av at det i 2012 er 40 år siden UNESCOs verdensarvkonvensjon ble vedtatt.

Publisert 04.04.2011
Smelteverk ovn3 med hus
Riksantikvaren la torsdag 31. mars 2011 frem fredningsomfanget for Odda smelteverk.
Publisert 08.03.2011
Riksantikvaren
Rapport fra internasjonale eksperter i forbindelse med mulig verdensarvsøknad foreligger.
Publisert 19.06.2007
Paralellt med Kommune- og fylkestingsvalet 10. september vert det halde ei rådgjevande folkerøysting om Odda kommune sin søknad om å setje kraftanlegga i Tyssedal og deler av Odda smelteverk på Noreg si tentative liste til verda si kulturarv (UNESCO-lista) som industrielt kulturminne.
  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
Tilbake
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no