Smelteverket

Smelteverket i Odda er en smeltedigel bestående av både næring, kultur, utvikling, ulike aktiviteter og arrangementer, fortid og fremtid. Smelteverkstomta er vårt viktigste virkemiddel for å komme videre i arbeidet med å videreutvikle kommunen og byen vår. Bykjernen i Odda skal bli et helhetlig sentrum der smelteverkstomta er en naturlig del.

På denne siden ønsker vi å legge ut nyheter og informasjon som gjerne gjør det litt enklere for deg å følge med på alt det som skjer på smelteverkstomta.

Takk til deg som hver eneste dag forsøker å gjøre Odda til et enda bedre sted å være


Sist endret 23.01.2013
Publisert 03.03.2016
ikon-leser plan.png

Utviklingskomiteen i Odda kommune vedtok 02.12.15 å leggje reguleringsplan for Smelteverkstomta-Sentrum ut på offentleg ettersyn i minst seks veker.

Publisert 11.12.2015
ikon-leser plan.png

Utviklingskomiteen handsama 02.12.15 reguleringsplan for Smelteverkstomta-Sentrum. Føremålet med handsaminga var å vurdere om planen kunne leggjast ut på offentleg ettersyn.

Publisert 09.12.2015
bilete frå prøvelyssetting.jpg

Odda kommune har fått utarbeidd overordna lysplan for Smelteverkstomta. Planen skisserer konsept for ulike område på tomta som skal utviklast og lyssettast på ein gjennomført måte.

Publisert 18.11.2015
5014156_1872164.jpg

 Fleire har vore i kontakt med Odda kommune for å få oversikt over kven det er som eiger grunnen på Smelteverkstomta. Under kan ein hente opp eit kart som syner dette. Kartet er datert 21.09.2015, men ein tek atterhald om at nylege endringar som ikkje er matrikkelførte kan føreligge.  

Publisert 29.09.2015

Odda kommune arbeider med å utvikle ein ny reguleringsplan for Smelteverkstomta. Arbeidet vart starta opp og varsla i desember 2014. Ein tek sikte på førstegongs politisk handsaming vinteren 2015/2016.

 

Publisert 10.06.2015

 Hordaland fylkeskommune, planavdelinga, var 10.06.15 på kommunebesøk i Odda.

Her kan du sjå presentasjonen som vart gjeve frå Odda kommune (PDF, 7 MB)


Publisert 15.12.2014
Kommunelogo

I medhald av plan og bygningslova §§ 12-2 og 12-8 (områdereguleringsplan og oppstart av reguleringsplanarbeid), vert det med dette varsla at Odda kommune skal setje i gong reguleringsplanarbeid for Smelteverkstomta - Sentrum i Odda by.

Publisert 17.07.2014

Torsdag 26.juni fikk Odda kommune ved Ordfører John Opdal overlevert Mulighetsstudien for Smelteverksområdet. Riksantikvaren har vært oppdragsgiver og mulighetsstudien er utført av ei gruppe bestående av Gottlieb Paludan arktitekter, Dansk Bygningsarv og Norconsult.

Publisert 07.07.2014

Torsdag 26.juni fikk Odda kommune ved Ordfører John Opdal overlevert Mulighetsstudien for Smelteverksområdet. Riksantikvaren har vært oppdragsgiver og mulighetsstudien er utført av ei gruppe bestående av Gottlieb Paludan arktitekter, Dansk Bygningsarv og Norconsult.

Konsulentgruppen har i 6 måneder arbeidet tett sammen med ei styringsgruppe med representanter fra Odda kommune, SNU, Riksantikvaren og Hordaland Fylkeskommune.
 

Publisert 06.05.2013
Oppstartsmøte lunsj på smelt


23. april ble det formelle oppstartsmøtet for Riksantikvarens mulighetsstudie gjennomført.

Dette første møtet med representanter fra både kommunen, fylkeskommunen, SNU og Riksantikvaren ble naturlig nok lagt til Odda.

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
Tilbake
Odda kommune
Besøksadr. rådhuset Opheimsgata 31
5750 Odda
E-post : post@odda.kommune.no
Telefon
: 53 65 40 00

Faks
: 53 65 40 51
Org.nr.
: 964 967 814
Kontonr.
: 3201.50.24584
Kommunenr.
: 1228

Relaterte ressurser

Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no