Skip Navigation Links(Hjem) > Aktuelt
Aktuelt
Publisert 27.11.2019
Logo - Ullensvang kommune

 

Saksnr.: 19/1146

Frå og med 2020 blir Odda, Ullensvang og Jondal til nye Ullensvang kommune. Eit av føremåla med kommunesamanslåinga er å skapa sterkare kompetansemiljø innan tenestene.  

 
Stillinga omfattar arbeid med rådgjeving, tilsyn og sakshandsaming av konkrete byggeprosjekt. Ein vil òg bidra inn i kommunen sitt plan- og utviklingsarbeid.  Andre oppgåver kan bli tillagt stillinga. 
 
Publisert 20.11.2019
Logo - Odda kommune


I samband med gjennomføringa av kommune- og regionsreforma, vert matrikkelen og grunnboka stengt i periodar i desember 2019.  

Publisert 19.11.2019
ikon-leser plan.png

Den 16.10.19 vedtok Odda kommunestyre detaljreguleringsplan for Håra del av gnr. 30 bnr. 3. Planen legg til rette for utleigehytter og fritidsbustadar. 

Publisert 12.11.2019
Odda folkebad


I januar 2020 startar Odda folkebad opp med aquajogg. Instruktøren er Ingvild Eide Tokheim som har erfaring med idrett og idrettsskadar.  Tidspunktet er måndagar, vi set opp to økter, ei frå kl. 16 - 17 og  den neste frå 17 - 18.

Publisert 12.11.2019
Logo - Odda kommune

 
I forbindelse med prøvegraving i området over Freimsvegen 70, vil skogsveg/ gangsti opp mot gamle skytterbanen bli avsperret frem til og med fredag den 22.11.

 

For ytterligere informasjon kan Eirik Lia kontaktes på tlf. 97558551

 

 
Publisert 08.11.2019
Logo - Odda kommuneSamanslåing i kommunane nærmar seg, og faktureringa vert difor endra for resten av året 2019.

 
 

 

 

Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no