Publisert 20.11.2019
Logo - Odda kommune


I samband med gjennomføringa av kommune- og regionsreforma, vert matrikkelen og grunnboka stengt i periodar i desember 2019.  

Publisert 19.11.2019
ikon-leser plan.png

Den 16.10.19 vedtok Odda kommunestyre detaljreguleringsplan for Håra del av gnr. 30 bnr. 3. Planen legg til rette for utleigehytter og fritidsbustadar. 

Publisert 12.11.2019
Odda folkebad


I januar 2020 startar Odda folkebad opp med aquajogg. Instruktøren er Ingvild Eide Tokheim som har erfaring med idrett og idrettsskadar.  Tidspunktet er måndagar, vi set opp to økter, ei frå kl. 16 - 17 og  den neste frå 17 - 18.

Publisert 08.11.2019
Logo - Odda kommuneSamanslåing i kommunane nærmar seg, og faktureringa vert difor endra for resten av året 2019.

 
 

 

 

Publisert 30.10.2019
Bufdir.png


Rådet for personar med funksjonsnedsettelse er eit rådgivande organ i kommunar og fylkeskommunar.  

Publisert 25.10.2019


Hardanger / Voss kompetanseregion er i ein organisatorisk tilpassingsprosess, og søkjer regionkoordinator frå 1. januar 2020.

Føremål for Hardanger / Voss kompetanseregion er å samarbeida om oppgåver som blir løyste betre regionalt enn lokalt.

Første Forrige | Neste Siste